مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, شبکه, مجازی سازی
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, مجازی سازی
مدرس دوره های مجازی سازی
مجازی سازی
مدرس دوره های لینوکس
لینوکس
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, مجازی سازی
مدرس و برنامه نویس اکسل، تحلیگر داده
اکسل, برنامه نویسی VBA, PowerBI, تحلیل گر داده
مدرس دوره های لینوکس و برنامه نویسی
برنامه نویسی, لینوکس
مدرس دوره های اوراکل
دیتابیس اوراکل
مدرس دوره های لینوکس
مدرس دوره های شبکه و برنامه نویسی
شبکه, برنامه نویسی
مدرس دوره های شبکه و امنیت
مدرس دوره های ذخیره سازی
ذخیره سازی
مدرس دوره های مجازی سازی و سرور
سرور, مجازی سازی
مدرس دوره های شبکه و مجازی سازی
شبکه, مجازی سازی
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های شبکه و ذخیره سازی
شبکه, ذخیره سازی
مدرس دوره های شبکه سیسکو
مدرس دوره های شبکه و لینوکس
شبکه, لینوکس
مشاور مدیریت محصول در کسب و کارهای فناورانه
مدیر محصول کسب‌وکارهای آنلاین
مدرس دوره های میکروتیک
شبکه
مدرس دوره های دیتاسنتر
دیتاسنتر
مدرس دوره های شبکه
مدرس دورهای لینوکس و شبکه
شبکه, لینوکس
مدرس دور های ذخیره سازی
ذخیره سازی, شبکه
مدرس دوره های برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی
مدرس دوره های دیتاسنتر
مدرس دوره های پایگاه داده
دیتابیس
مدرس دوره های ذخیره سازی
مدرس دوره های پایگاه داده
دیتابیس
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های طراحی و توسعه وب
توسعه وب, طراحی وب
مدرس دوره های سرور و ذخیره سازی
ذخیره سازی, سرور
مدرس دوره های مجازی سازی