مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های لینوکس و برنامه نویسی
برنامه نویسی, لینوکس
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, مجازی سازی
مدرس دوره های امنیت و شبکه
امنیت, شبکه
مشاور و مدرس امنیت سایبری
امنیت
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, شبکه, مجازی سازی
مدرس دوره های لینوکس
مدرس دوره های لینوکس
لینوکس
مدرس دوره های شبکه و برنامه نویسی
شبکه, برنامه نویسی
مدرس دوره های شبکه و لینوکس
شبکه, لینوکس
مدرس دوره های شبکه سیسکو
مدرس دوره های مجازی سازی
مجازی سازی
مدرس دوره های امنیت شبکه
امنیت, شبکه
مدرس دوره های ذخیره سازی و مجازی سازی
ذخیره سازی
مدرس دوره های طراحی و توسعه وب
توسعه وب, طراحی وب
مدرس دورهای لینوکس و شبکه
شبکه, لینوکس
مدرس دوره های مجازی سازی و سرور
سرور, مجازی سازی
تجهیزات ذخیره سازی و سرور
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, مجازی سازی
مدرس دوره های اوراکل
دیتابیس اوراکل
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های دیتاسنتر
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های شبکه
مدرس دوره های مجازی سازی
مدرس دوره های پایگاه داده
دیتابیس
مدرس دوره های طراحی وب (فرانت اند)
طراح محصول، طراح رابط کاربری و تجربه کاربری
مدرس دوره های سرور و ذخیره سازی
ذخیره سازی, سرور
مدرس دوره های طراحی و توسعه وب و ICDL نوجوانان
طراحی وب
مدرس دوره های امنیت و برنامه نویسی
مدرس دور های ذخیره سازی
ذخیره سازی, شبکه
مدرس دوره های برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی
مدرس دوره های امنیت
مدرس دوره های دیتاسنتر
دیتاسنتر
مدرس دوره های شبکه
مدرس دوره های ذخیره سازی
مدرس دوره های تولیدمحتوا یوتیوب
مدرس دوره های پایگاه داده
دیتابیس
مدیر اجرایی تبلیغات، مدیر خلاقیت، آهنگسازی موسیقی برند
برنامه نویس وب / Drupal