آشنایی با اساتید ارژنگ

علی حامدی
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, شبکه
مدرس دوره های مجازی سازی
مجازی سازی
محمد صمیمی
مدرس دوره های شبکه
شبکه
پیمان هوشمندی راد
مدرس دوره های لینوکس و برنامه نویسی
برنامه نویسی, لینوکس
حامد بنی فاطمی
مدرس دوره های شبکه
شبکه
فریبرز فلاح زاده
مدرس دوره های امنیت و شبکه
امنیت, شبکه
مرتضی فرگام جمشیدی
مدرس دوره های مجازی سازی و سرور
سرور, مجازی سازی
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, مجازی سازی
کاوه اصلاحی
مدرس دوره های شبکه
شبکه
علیرضا ناصح خرم
مدرس دوره های امنیت
امین شاطری
مدرس دوره های لینوکس
لینوکس
احسان لسانی
مدرس دوره های شبکه
فرزاد حیدری
مدرس دوره های میکروتیک
شبکه
مدرس دوره های لینوکس
بهرام ارفعی
مدرس دوره های مجازی سازی و ذخیره سازی
ذخیره سازی, مجازی سازی
سید احمد شاه نعمت اله
مدرس دوره های میکروتیک
وحید توجهی
مدرس دوره های دیتاسنتر
دیتاسنتر
Resume-ikhosravi
مدرس دوره های استوریج
مدرس دوره های شبکه
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های طراحی و توسعه وب
توسعه وب, طراحی وب
ناصر کارگر
مدرس دورهای لینوکس و شبکه
شبکه, لینوکس
میلاد سلطانی
مدرس دور های ذخیره سازی
ذخیره سازی, شبکه
مدرس دوره های پایگاه داده
دیتابیس
مدرس دوره های شبکه
شبکه
مدرس دوره های ذخیره سازی
ذخیره سازی
فرید طالب لو
مدرس دوره های پایگاه داده
دیتابیس
امیر حسین کیاه
مدرس دوره های سرور و ذخیره سازی
ذخیره سازی, سرور
محمد حسن نامجو
این شرح مختصر است.
علی فلسفی
مدرس شبکه
شبکه
مدرس دوره های ذخیره سازی
مدرس دوره های دیتاسنتر
شهروز اسماعیل پور
مدرس دوره های مجازی سازی
پوریا استکی
مدرس دوره های شبکه