ضرورت ارتقا دیتابیس های Oracle از 11G به 12C و 18C و یا بالاتر

در این وبینار مهندس سعید شجاعی  متخصص با سابقه حوزه کار با دیتابیس های اوراکل از شرکت رمیس و همچنین مدرس دوره های دیتابیس اوراکل موسسه ارژنگ به بحث پیرامون موضوع "ضرروت ارتقا دیتابیس های Oracle از 11G به 12C و 18C و یا بالاتر" خواهد پرداخت. این وبینار تخصصی را از دست ندهید.