Cloud

امروزه استفاده از کلود (Cloud) و راهکاری مبتنی بر آن در دنیا، حوزه ای است که سازمان ها خواسته یا ناخواسته برای پیشرفت خود می بایست در آن ورود کنند. اما کار کردن در عصر فناوری های کلود (ابری) مستلزم بهره مندی از نیروهای مختصصی است که از مهارت های مختلف برای فعالیت در این حوزه بهره مند باشند. با این تفاسیر تربیت و استخدام افراد مسلط به این حوزه همواره برای شرکت ها و سازمان هایی که پا به عرصه کلود می گذارند یک دغدغه جدی بوده است.

وجود چنین نیازی در سازمان ها باعث شده است تا به مرور دوره های Cloud به سبد آموزشی بسیاری از سازمان ها اضافه گردد. البته روند حرکت به سمت فناوری های ابری در ایران با شتاب کمتری در حال پیشروی است اما در این بین سازمان هایی هستند که شکاف موجود در این حوزه را احساس کرده و برای تجهیز نیروهای فنی خود به دانش لازم برای بهره مندی هر چه بهتر از فناوری های Cloud با کمک شرکت در دوره های Cloud اهتمام می ورزند.

موسسه ارژنگ نیز در جهت همگام شدن با  فناوری های روز به زودی لیست جدیدی از دوره های آموزشی Cloud را به لیست دوره های آموزشی خود اضافه خواهد نمود.