Database

انقلاب بیگ دیتا (big data) موجب شده است تا نیاز به سیستم های مدیریت دیتا بیش از هر زمان دیگری احساس شود. همزمان که شما در حال خواندن این نوشته هستید دیتابیس ها یا همان پایگاه های داده های شما از طرق مختلف در حال تغذیه و پرشدن هستند و نگه داشتن این حجم از دیتا به نحوی سازمان یافته و قابل دسترس بیانگر موفقیت شما در انتخاب استراتژی کارآمد در حفظ دیتا به شمار می رود.

اتخاذ یک استراتژی کارآمد و موفق مستلزم برخورداری یک مجموعه از متخصصان آموزش دیده ای می باشد که بتوانند با بهره مندی از دانش و مهارت های لازم برای طراحی Database ها، امور اصلی و مهم مربوط به پیاده سازی، پیکربندی، طراحی و عیب یابی سیستم های مدیریت دیتا یا همان دیتابیس ها را بر عهده بگیرند.

دورهای آموزشی دیتابیس این شرایط را برای مخاطبین علاقه مند به کار در این حوزه فراهم می کند تا با سپری کردن دوره های Database و کسب مهارت ها و دانش لازم، خود را به یک متخصص پایگاه های داده مورد نیاز یک شرکت یا سازمان تبدیل کنند.  

لیست دوره‎ ها در شاخه‌ ی Database

جمعا 11 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 10
اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي آﻣﻮزش دﺳﺘﻮرات T-SQL ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
Implementation Database Development | طراحی و توسعه بانک های اطلاعاتی در SQL 2019 |