دوره SQL SERVER Administration 2017 

دوره SQL SERVER Administration 2017 

آموزش SQL SERVER Administration 2017 

مروری بر دوره

در این دوره دانشجویان می آموزند که چگونه پایگاه های داده SQL SERVER Administration 2017 را مدیریت و امور مربوط به نصب، تنظیم و عیب یابی مربوط به آن را انجام دهند.

سرفصل ها

 • Introduction to SQL Server 2017 and its Toolset 
 • Preparing Systems for SQL Server 2017 
 • Installing and Configuring SQL Server 2017 
 • Working with Databases 
 • Understanding SQL Server 2017 Recovery Models 
 • Backup of SQL Server 2017 Databases 
 • Restoring SQL Server 2017 Databases 
 • Importing and Exporting Data 
 • Authenticating and Authorizing Users 
 • Assigning Server and Database Roles 
 • Authorizing Users to Access Resources 
 • Auditing SQL Server Environments 
 • Automating SQL Server 2017 Management 
 • Configuring Security for SQL Server Agent 
 • Monitoring SQL Server 2017 with Alerts and Notifications 
 • Performing Ongoing Database Maintenance 
 • Tracing Access to SQL Server 2017 
 • Monitoring SQL Server 2017 
 • Managing Multiple Servers 
 • Troubleshooting Common SQL Server 2017 Administrative Issues

پیش نیازها

 • دانش SQL Server

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!