موقعیت شغلی:


◾️پشتیبانی از شبکه و زیرساخت و سیستم های کامپیوتری
◾️حضور در محل مشتری جهت به عنوان پشتیبان شبکه

موقعیت شغلی:


◾️ تسلط به میکروتیک
◾️ قابلیت انجام کانفیگ های رادیویی
 

مکان:
تهران
تاریخ:

موقعیت شغلی:


◾️Strong understanding of network protocols, internet architecture, and security technologies

موقعیت شغلی:


◾️سرو صبحانه و میان وعده
◾️بیمه درمان تکمیلی

مکان:
تهران
تاریخ:

موقعیت شغلی:


◾️حداقل دانش فنی شبکه در سطح CCNP R&S
◾️تسلط بر مباحث IP/MPLS

مکان:
تهران
تاریخ:

موقعیت شغلی:


◾️    خلاق، منظم و متعهد
◾️    کار بصورت حضور در شرکت

 

مکان:
تهران
تاریخ:

موقعیت شغلی:


◾️آشنایی کافی به سیستم هاردنینگ 

موقعیت شغلی:


◾️پیکربندی و راه اندازی انواع سوییچ و سرور ها
◾️پیکربندی و راه اندازی سیستم های امنیتی و فایروال

موقعیت شغلی:


◾️باهوش و خلاق
◾️آموزش پذیر و دارای روحیه کار تیمی 
◾️آراسته و منظم

مکان:
تهران
تاریخ:

موقعیت شغلی:


◾️توانایی انجام مدیریت و زمانبندی پروژه های اکتیو و پسیو شبکه