لیست دوره‎ ها در شاخه‌ ی ICDL

جمعا 3 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 3
دوره مقدماتی تا پیشرفته یادگیری مهارت های هفت گانه | ICDL1 & ICDL2
دوره سطح 2 آموزش کار با مهارت های هفت گانه مایکروسافت
دوره سطح 1 آموزش کار با مهارت های هفت گانه مایکروسافت

برندها

دوره های مرتبط با ICDL در برندهای زیر موجود است: