برند: Oracle

لیست دوره‎ های Oracle

جمعا 9 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 9
دوره SQL Tuning با هدف به کمک در نوشتن SQL های پیچیده و بهبود آنها از لحاظ عملکرد اجرا برگزار می شود
دوره ASM به طور کلی مبحث اوراکل در لایه Storage می باشد . این دوره با هدف کمک به روند آموزش File System اوراکل در بخش سخت افزاری برگزار می شود
هدف از برگزاری دورهOracle Data Guard یادگیری راهکار اوراکل در مبحث Replication می
هدف از برگزاری دورهOracle RAC یادگیری راهکار اوراکل در مبحث High Availability می باشد
هدف از برگزاری دورهOracle Performance Tuning یادگیری راهکارهای اوراکل جهت بهبود سرعت و وضعیت DB
می باشد
هدف از برگزاری دورهOracle Performance Tuning یادگیری راهکارهای اوراکل جهت بهبود سرعت و وضعیت DB می باشد
هدف از برگزاری دورهOracle Workshop I یادگیری معماری اوراکل می باشد