لیست دوره‎ های Other

جمعا 13 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 10
دوره مدیریت پیکربندی و خودکارسازی زیرساخت با انسیبل | Mastering Configuration Management & Infrastructure Automation with Ansible
در این دوره با مهارت های مورد نیاز در مسیر تولید محتوا و مدیریت چنل یوتیوب تا رسیدن به شرایط کسب درآمد از یوتیوب آشنا می‌شوید .