لیست دوره‎ها در شاخه‌ی IT Management

جمعا 2 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 2
شناخت فرآیندهای بهسازی، بهره‌مندی و چالش‌های ITIL® و همچنین اخذ مدرک ITIL Foundation
دوره آموزش و یادگیری نحوه نصب، پیکربندی و چگونگی اداره کردن Microsoft SharePoint و همچنین مدیریت و نظارت بر سایت ها با استفاده از Microsoft SharePoint 2010

برندها

دوره های مرتبط با IT Management در برندهای زیر موجود است: