DevOps

اگر از فعالین حوزه فناوری اطلاعات هستید حتما تاکنون با مفهومی به نام دواپس برخورد داشته اید و اکنون با پرسش هایی از جنس این که دواپس چیست یا دوره DevOps چیست؟ مواجه هستید. به طور خلاصه دواپس مجموعه ای از روش ها، اصول و ابزار هایی است که با تمرکز بر ارتباطات و همکاری و یکپارچگی بین تیم های توسعه، تضمین کیفیت و عملیات، ارزش های تولید شده را سریع و به صورت مستمر به مشتریان نهایی میرساند. در حقیقت سازمان ها با استفاده از راهکار دواپس موانع پیش روی تیم های توسعه دهنده و عملیاتی در زمینه همکاری و برقراری ارتباط موثر را از میان برداشته و آن ها در رسیدن به یک هدف مشترک متحد می سازند.

در نقشه راه دواپس موسسه ارژنگ شما تسلط کافی بر دواپس هم به عنوان متدولوژی و هم به عنوان حرفه پیدا میکنید اما این همه دستاورد های این نقشه نیست در این نقشه راه مایل استون هایی در نظر گرفته شده که افراد بر حسب سلیقه میتوانند در آن موقعیت ها عمیق تر شوند و در آن فعالیت کنند. آموزش های DevOps مورد نیاز برای هر کدام از این موقعیت ها در نظر گرفته شده که شما میتوانید آن ها فرا بگیرید. این نقشه راه توسط علی ناظم رعایا یکی از متخصصین و مشاورین به نام حوزه زیرساخت های نوین فناوری اطلاعات برای موسسه ارژنگ طراحی شده است و بنا بر نیاز بازار جهانی به روز خواهد شد.

 

آموزش DevOpsرا از کجا شروع کنیم؟