دوره آموزشی DevOps | دوره DevOps Elementary

مروری بر دوره

دوره مقدمات آشنایی با DevOps

.

سرفصل ها

 

 • DevOps
  • The story of Peyman and  Mina
  • Mindset
  • Time to market
  • Efficiency
  • Automation and Iac
  • Cost
  • Problems
  • Configuration Management Systems
  • CI/CD
  • APIs
  • Micro Services
  • Version Control Systems
  • Monitoring
  • Testing
  • Hypervisors
  • Containers
  • Serverless
 •  Skill Boost
  • SSHv2
  • openssh
  • .ssh/know_hosts
  • key fingerprints
  • key regeneration
  • sshpass
  • .ssh/authorized_keys
  • .ssh/config
  • SFTP
  • sshfs
  • rsync
  • piping (remote shell script)
  • X forwarding
  • Port forwarding
  • mosh
 • Session multiplexing
  • screen
  • tmux

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.