دوره Cloud+ کامپتیا | CompTIA Cloud+

یادگیری مبانی و مباحث مربوط به رایانش ابری

معرفی

دوره Cloud+ یکی از دوره های مبتنی بر رایانش ابری است که بر جوانب فنی و تجاری آن تمرکز می‌نماید و نیز چگونگی تطبیق، اجرا و نظارت رایانش ابری را بیان می‌دارد. این دوره همچنین مکمل دوره آشنایی با الزامات مجازی‌سازی است و لازم به توضیح است محتویات این دوره مورد تایید شرکت CompTIA می باشد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با مفاهیم رایانش ابری
 • آشنایی با ملاحظات مورد نیاز رایانش ابری هنگام کاربرد آن در کسب‌وکار
 • آشنایی با منافع حاصل از رایانش ابری در کسب‌وکار
 • آشنایی با تاثیر رایانش ابری بر مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • آشنایی با گام‌های تطبیق موفقیت‌آمیز رایانش ابری در سازمان
 • آشنایی با درک پیچیدگی‌های سازمانی در جریان استفاده از رایانش ابری

سرفصل ها

 • 1- Cloud Deployments

 • Executing a Deployment Plan
 • Virtualization and Cloud Architectures
 • Analyzing Virtual Networking Requirements
 • Testing Plan Requirements Execution and Analysis
 • Analyzing the Workload for Successful Migration
 • Extending the Infrastructure into the Cloud
 • 2-Security in the Cloud

 • Investigating Cloud Security Configurations and Compliance Control
 • Selecting and Applying the Security Policies
 • Encrypting Your Data
 • Analyzing Cloud Security Technologies and Access Control
 • Reviewing Cloud Automation Techniques
 • 3-Maintaining Cloud Operations

 • Determining the Best Solution Patching Methodology
 • Investigating the Updating and Maintenance of Cloud Elements through Automation
 • Reviewing the Different Backup and Restoration Methods
 • Application of Disaster Recovery and Business Continuity
 • 4-Cloud Management Baselines, Performance and SLAs

 • Assessing Cloud and Virtualization Environment Resource Allocation
 • Determining Resource Use, Deployment, and Optimization
 • Implementing Account Provisioning Techniques and Tasks
 • Reviewing the Common Cloud and Virtualization SLA Metrics
 • 5-Fundamental Virtualization and Cloud Troubleshooting

 • Reviewing Common Troubleshooting Methods
 • Troubleshooting Cloud Deployment Scenarios
 • Troubleshooting Common Cloud Capacity Problems
 • Addressing Automation and Orchestration Workflow Breakdowns
 • Troubleshooting Cloud Networking Using Common Tools

مخاطبان دوره

 • مشاوران فناوری اطلاعات
 • مدیران کسب‌وکار
 • تحلیل‌گران کسب‌وکار
 • توسعه‌دهندگان فناوری اطلاعات
 • مدیران شبکه
 • مهندسین شبکه
 • طراحان شبکه
 • کلیه علاقه مندان به مباحث شبکه

پیش نیازها

هیچ پیشنیازی برای این دوره نیاز نمی‌باشد.

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.