فرید طالب لو

فرید طالب لو

فرید طالب لو

مدرس دوره های پایگاه داده
فیلدهای تخصصی: 
دیتابیس

Main tabs

نظرات

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!