امین شاطری

امین شاطری

امین شاطری

مدرس دوره های لینوکس

با مراجعه به صفحه اختصاصی هر یک از عنوان دوره های برگزار شده توسط استاد امین شاطری می توانید علاوه بر مشاهده جدول زمانبندی، نمونه ویدئو ها و جزوه های مختص آن دوره را نیز دانلود نمایید و به خوبی با شیوه تدریس او آشنا شوید. پس همین حالا کلیک کنید:

فیلدهای تخصصی: 
لینوکس

مدارک استاد

مدرک LPIC3 Security

مدرک LPIC3 Mixed Enviroment

مدرک LPIC2

مدرک LPIC1

مدرک مدرس رسمی LCI

مدرک SUSE Linux Enterprise Server 12

مدرک Novell NCLA

مدرک Novell DCTS