محمد حسن نامجو

رزومه PDF: 
PDF icon mohammad_hassan_namjoo.pdf