وحید توجهی

وحید توجهی

وحید توجهی

مدرس دوره های دیتاسنتر
فیلدهای تخصصی: 
دیتاسنتر