دوره CCNA سیسکو | دوره CCNA 200-301
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1538 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1400/08/04 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1573 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/08/23 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1581 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1400/10/21 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1582 حضوری/آنلاین (لایو) 70 ساعت 19,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1400/08/19 از 17:0 تا 20:0 ثبت نام
پک دوره CCNP Enterprise سیسکو | ENCOR + ENARSI
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1565 آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/08/23 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1574 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/08/20 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
...
Tra1580 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 42,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه چهارشنبه, 1400/11/27 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Security SCOR سیسکو | Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies v1.0
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1569 حضوری/آنلاین (لایو) 120 ساعت 49,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/08/20 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره پیشرفته Cisco DevNet | آموزش Cisco DevNet DEVCOR
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1475 آنلاین (لایو) 20 ساعت 30,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/08/20 از 16:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره vSphere 7 وی ام ویر | VMware vSphere: Optimize and Scale
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1572 آنلاین (لایو) 40 ساعت 21,710,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/09/28 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
پکیج رسمی و بین المللی مدرک VCP-DCV 7 در ایران
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1547
آنلاین (لایو) 32 ساعت 297,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/08/17 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
جدیدترین دوره مجازی سازی VMware vSphere 7
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1571 آنلاین (لایو) 60 ساعت 26,500,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/08/09 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1542 آنلاین (لایو) 60 ساعت 44,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/08/20 از 14:0 تا 19:0 ثبت نام
دوره میکروتیک MTCNA | آموزش MTCNA
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1564 آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/09/25 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره MTCRE میکروتیک | MikroTik Certified Routing Engineer
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1505 آنلاین (لایو) 16 ساعت 7,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/08/20 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره آموزشی LPIC | دوره LPIC1
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1521 آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/07/29 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
...
Tra1553 آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/08/08 از 19:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1575 حضوری/آنلاین (لایو) 50 ساعت 14,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/10/09 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره LPIC2 لینوکس | Linux Engineer
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1522 آنلاین (لایو) 50 ساعت 15,500,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/08/20 از 15:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره آموزشی ZABBIX
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1523 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 16,000,000 ریال جمعه جمعه, 1400/08/14 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
لینوکس مقدماتی | Linux Essentials
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1576 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال جمعه جمعه, 1400/09/05 از 9:0 تا 13:0 ثبت نام
دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1578 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/08/27 از 16:0 تا 21:0 ثبت نام
...
Tra1586 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 5,000,000 ریال شنبه، دوشنبه شنبه, 1400/09/06 از 17:30 تا 20:30 ثبت نام
دوره آموزش A+ کامپتیا | CompTIA A+
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1577 حضوری/آنلاین (لایو) 30 ساعت 7,800,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/09/04 از 15:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره HP (اچ پی) | Proliant ML/DL/BL Server
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1579 حضوری/آنلاین (لایو) 24 ساعت 14,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1400/09/14 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره برنامه نویسی VBA در اکسل | Excel VBA Programming
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1544 آنلاین (لایو) 30 ساعت 12,000,000 ریال سه شنبه سه شنبه, 1400/08/04 از 18:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره آموزش اکسل از کاربردی تا پیشرفته
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1545 آنلاین (لایو) 36 ساعت 12,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/08/24 از 18:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Microsoft .Net Fundamentals
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1450 آنلاین (لایو) 30 ساعت 9,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه پنجشنبه, 1400/08/27 از 17:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره طراحی داشبورد و نمودارهای خلاقانه در اکسل
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1546 آنلاین (لایو) 24 ساعت 8,500,000 ریال سه شنبه سه شنبه, 1400/10/21 از 18:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1549 آنلاین (لایو) 60 ساعت 18,500,000 ریال جمعه جمعه, 1400/08/28 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره آموزشی یادگیری عمیق | Deep learning
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1510 آنلاین (لایو) 110 ساعت 40,000,000 ریال چهارشنبه چهارشنبه, 1400/08/12 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره برنامه نویسی با پایتون
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1585 حضوری/آنلاین (لایو) 40 ساعت 25,000,000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/08/22 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع طراحی وب | طبق سرفصل های ۳ آزمون بین المللی CIW
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1567 آنلاین (لایو) 60 ساعت 22,000,000 ریال دوشنبه دوشنبه, 1400/08/03 از 17:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی شبکه
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1532 آنلاین (لایو) 300 ساعت 54,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/08/22 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع مهندسی سیسکو | CCNA To CCNP Enterprise
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1531 حضوری/آنلاین (لایو) 180 ساعت 50,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/09/25 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
دوره برنامه نویسی C#
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1570 آنلاین (لایو) 50 ساعت 16,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه سه شنبه, 1400/09/02 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
پکیج مقدماتی تا پیشرفته تشخیص نفوذ
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1540 حضوری/آنلاین (لایو) 100 ساعت 79,000,000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه, 1400/08/06 از 9:0 تا 14:0 ثبت نام
پکیج ادمین کلود
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1583 حضوری/آنلاین (لایو) 90 ساعت 98,000,000 ریال پنج شنبه پنجشنبه, 1400/08/27 از 15:0 تا 20:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop I
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1560 آنلاین (لایو) 48 ساعت 30,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/08/29 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 11g Administration Workshop II
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1561 آنلاین (لایو) 50 ساعت 35,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/09/20 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره Oracle Database 12c: Administration
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1562 آنلاین (لایو) 50 ساعت 32,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/10/04 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام
دوره جامع Storage Unity
وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1584 حضوری/آنلاین (لایو) 48 ساعت 38,000,000 ریال شنبه، دوشنبه، چهارشنبه شنبه, 1400/08/08 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام