دوره آموزش پایتون | دوره مقدماتی پایتون

معرفی

شما در این دوره با مقدمات مربوط به زبان برنامه نویسی پایتون آشنا خواهید شد.

.

آنچه خواهید آموخت

آشنایی کلی با زبانهای برنامه نویسی

سرفصل ها

Introduction

 

1.1. Why Learning Python?

1.2. Which Version?

1.3. Coding vs. Programming

1.4. Installation

 

2. Baby Steps

2.1. Interactive Shell

2.2. Python Scripts

2.3. PVM

2.4. Comments

 

3. Objects and Variables

3.1. Type

3.2. Mutability 

3.3. Strongly Typed

3.4. Variables

 

4. Basic Data Types and Functions

4.1. Boolean

4.2. Numbers

Integers

Bases

Floats

4.3. Strings

4.4. Type Conversion

4.5. Statements

4.6. Expressions

4.7. Operators

4.7.1. Arithmetic

4.7.2. Comparison

4.7.3. Assignment

4.7.4. Bitwise

4.7.5. Logical

4.7.6. Membership

4.7.7. Operators Precedence

4.8. Working with String

4.8.1. Escaping \

4.8.2. Concatenating

4.8.3. Duplication

4.8.4. Extraction []

4.8.5. Slicing 

4.8.6. String Methods and Functions

4.8.7. Formatting

5. More Complex Data Types

5.1. Lists

5.2. Tuples

5.3. Dictionaries

5.4. Sets

5.5. Multi-Dimensional Data Structures

 

6. Control Statements

6.1. if, else and elif

6.2. Negation

6.3. for Loop

6.4. while Loop

6.5. break, continue

6.6. Nested Loops

7. Functions

7.1. Buit-in Functions

7.2. User-Defined Functions

7.3. Parameters

7.4. Return Statement

7.5. Mutable and Immutable Argument Values

7.6. Default Parameter Value

7.7. *arg Notation

7.8. Recursive Functions

8. Using Modules

8.1. What are modules

8.2. Some Useful Modules

8.2.1. Random

8.2.2. Math

8.2.3. OS (path,…)

8.2.4. sys (stdin, stderr, stdout)

8.2.5. Date and Time

8.2.6. Browser

9. Working with Files

10. Regular Expressions

11. Run external Commands

مخاطبان دوره

  • Developer ها

پیش نیازها

  • آشنایی کلی با زبانهای برنامه نویسی

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.