دوره برنامه نویسی پایتون | Advanced Python Topics

دوره پیشرفته برنامه نویسی پایتون. pytad

12,870,000 ریال

مروری بر دوره

دوره پیشرفته برنامه نویسی پایتون.

اساتید دوره


آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

آشنایی با استاد

سرفصل ها

- Python basics on fast forward

- List and Dictionary comprehension

- Lambda functions

- Testing

- Data Formats: xml, json

- Working with APIs

- Object oriented programming

- version control: git, github, gitlab

- working databases

- Unicode

- Command line arguments

- Introducing cython

- Generators

- Web programming introduction

پیش نیازها

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1185 پیمان هوشمندی راد 40 ساعت 12،870،000 ریال شنبه، چهارشنبه شنبه 1399/04/21 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام