دوره Network+ کامپتیا | +CompTIA Network

دوره آموزشی آشنایی با مقدمات شبکه و آمادگی برای اخذ مدرک N10-005 مربوط به +CompTIA Network

مروری بر دوره

دانشجویان با شرکت در این دوره می توانند مقدمات فناوری ها، سیستم ها، توانایی ها و به کار گیری ابزارهای عمده در حوزه ی شبکه را بیاموزند. گذراندن این دوره دانشجویان را برای دریافت مدرک N10-005 آماده می کند.

آنچه خواهید آموخت

 • تشخیص مفهومات پایه ای تئوری شبکه
 • تشخیص متدهای اصلی ارتباطات شبکه
 • توضیح عناصر شبکه و سخت افزار
 • توضیح انواع اصلی پیاده سازی های شبکه
 • تشخیص عناصر پیاده سازی TCP/IP شبکه
 • توضیحات عناصر پیاده سازی LAN  و WAN
 • توضیح عناصر پیاده سازی شبکه های ریموت
 • تشخیص تهدیدات و حمله های شبکه
 • تشخیص ابزار،متدها، و تکنیک های استفاده شده برای مدیریت شبکه
 • توضیح حل مشکلات یک شبکه

سرفصل ها

 

Lesson 1: Network Theory

Networking Terminology

Network Categories

Standard Network Models

Physical Network Topologies

Logical Network Topologies

 

Lesson 2: Network Communications Methods

Data Transmission Methods

Media Access Methods

Signaling Methods

 

Lesson 3: Network Media and Hardware

Bounded Network Media

Unbounded Network Media

Noise Control

Network Connectivity Devices

 

Lesson 4: Network Implementations

Ethernet Networks

Wireless Networks

 

Lesson 5: Networking Models

The OSI Model

The TCP/IP Model

 

Lesson 6: TCP/IP Addressing and Data Delivery

The TCP/IP Protocol Suite

IP Addressing

Default IP Addressing Schemes

Create Custom IP Addressing Schemes

Implement IPv6 Addresses

Delivery Techniques

 

Lesson 7: TCP/IP Services

Assign IP Addresses

Domain Naming Services

TCP/IP Commands

Common TCP/IP Protocols

TCP/IP Interoperability Services

 

Lesson 8: LAN Infrastructure

Switching

Enable Static Routing

Implement Dynamic IP Routing

Virtual LANs

Plan a SOHO Network

 

Lesson 9: WAN Infrastructure

WAN Transmission Technologies

WAN Connectivity Methods

Voice over Data Transmission

 

Lesson 10: Remote Networking

Remote Network Architectures

Remote Access Networking Implementations

Virtual Private Networking

VPN Protocols

 

Lesson 11: System Security

Computer Security Basics

System Security Tools

Authentication Methods

Encryption Methods

 

Lesson 12: Network Security

Network Perimeter Security

Intrusion Detection and Prevention

Protect Network Traffic Using IPSec

 

Lesson 13: Network Security Threats and Attacks

Network-Based Security Threats and Attacks

Apply Threat Mitigation Techniques

Educate Users

 

Lesson 14: Network Management

Network Monitoring

Configuration Management Documentation

Network Performance Optimization

 

Lesson 15: Network Troubleshooting

Network Troubleshooting Models

Network Troubleshooting Utilities

Hardware Troubleshooting Tools

Common Connectivity Issues

مخاطبان دوره

این دوره برای کسانی است که دانش پایه از سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار، و سیستم عامل ها را داشته باشند، یا بخواهند دانش و درک خود را از مفاهیم شبکه ارتقا دهند و به دنبال این باشند که توانایی های لازم جهت اماده شدن برای یک موقعیت شغلی در حوزه ی پشتیبانی شبکه یا مدیریت آن را کسب کنند. داشتن تجربه ی کار با شبکه ها، دانش مدرک A+ و یا مهارت های مشابه برای درک بهتر این دوره می تواند کمک خوبی باشد، اما الزامی نیست.

پیش نیازها

 • این دوره به صورت رسمی پیش نیاز خاصی ندارد
 • بهتر است دانشجویان این دوره دانش ابتدایی کار با کامپیوتر و اینترنت را داشته باشند

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra720 محمد صمیمی 30 ساعت 3،000،000 ریال پنج شنبه پنجشنبه 1397/10/13 از ساعت 15:0 تا 20:0 ثبت نام