دوره 12 CEH ای سی کانسیل | EC-Council Certified Ethical Hacker

مروری بر دوره

این دوره یکی از دوره های امنیتی در زمینه نفوذ به شبکه می باشد و هدف آن آشنایی افراد با متدهای نفوذ به شبکه می باشد و افراد می توانند با این متدها امنیت یک شرکت یا سازمان را بالا ببرند.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با مفاهیم Ethical Hacking
 • آشنایی با مفاهیم Footprinting
 • آشنایی با مفاهیم Scanning
 • آشنایی با مفاهیم Enumeration
 • آشنایی با مفاهیم System Hacking
 • ….

سرفصل ها

Module 01: Introduction to Ethical Hacking

 • Information Security Overview
 • Hacking Methodologies and Frameworks
 • Hacking Concepts
 • Ethical Hacking Concepts
 • Information Security Controls
 • Information Security Laws and Standards

Module 02: Footprinting and Reconnaissance

 • Footprinting Concepts
 • Footprinting through Search Engines
 • Footprinting through Web Services
 • Footprinting through Social Networking Sites
 • Website Footprinting          
 • Email Footprinting
 • Whois Footprinting
 • DNS Footprinting
 • Network Footprinting
 • Footprinting through Social Engineering
 • Footprinting Tools
 • Footprinting Countermeasures

Module 03: Scanning Networks

 • Network Scanning Concepts
 • Scanning Tools
 • Host Discovery
 • Port and Service Discovery
 • OS Discovery (Banner Grabbing/OS Fingerprinting)
 • Scanning Beyond IDS and Firewall
 • Network Scanning Countermeasures

Module 04: Enumeration

 • Enumeration Concepts
 • NetBIOS Enumeration
 • Page XI
 • Ethical Hacking and Count
 • All Rights Resent
 • SNMP Enumeration
 • LDAP Enumeration
 • NTP and NFS Enumeration
 • SMTP and DNS Enumeration
 • Other Enumeration Techniques
 • Enumeration Countermeasures

Module 05: Vulnerability Analysis

 • Vulnerability Assessment Concepts
 • Vulnerability Classification and Assessment Types
 • Vulnerability Assessment Tools
 • Vulnerability Assessment Reports

Module 06: System Hacking

 • Gaining Access
 • Escalating Privileges
 • Maintaining Access
 • Clearing Logs

Module 07: Malware Threats

 • Malware Concepts
 • APT Concepts
 • Trojan Concepts
 • Virus and Worm Concepts
 • Fileless Malware Concepts
 • Malware Analysis
 • Malware Countermeasures
 • Anti-Malware Software

Module 08: Sniffing

 • Sniffing Concepts
 • Sniffing Technique: MAC Attacks
 • Sniffing Technique: DHCP Attacks
 • Sniffing Technique: ARP Poisoning
 • Sniffing Technique: Spoofing Attacks
 • Sniffing Technique: DNS Poisoning
 • Page XII
 • Ethical Hacking and Counte
 • All Rights Reser
 • Sniffing Tools
 • Snifing Countermeasures

Module 09: Social Engineering

 • Social Engineering Concepts
 • Social Engineering Techniques
 • Insider Threats
 • Impersonation on Social Networking Sites
 • Identity Theft
 • Social Engineering Countermeasures

Module 10: Denial-of-Service

 • DoS/DDoS Concepts
 • Botnets
 • Dos/DDoS Attack Techniques
 • DDoS Case Study
 • DoS/DDoS Attack Countermeasures

Module 11: Session Hijacking

 • Session Hijacking Concepts
 • Application-Level Session Hijacking
 • Network-Level Session Hijacking
 • Session Hijacking Tools
 • Session Hijacking Countermeasures

Module 12: Evading IDS, Firewalls, and Honeypots

 • IDS, IPS, Firewall, and Honeypot Concepts
 • IDS, IPS, Firewall, and Honeypot Solutions Evading IDS
 • Evading Firewalls
 • Evading NAC and Endpoint Security
 • IDS/Firewall Evading Tools
 • Detecting Honeypots
 • IDS/Firewall Evasion Countermeasures
 • Page XIII
 • Ethical Hacking and Countel
 • All Rights Reserve

Module 13: Hacking Web Servers

 • Web Server Concepts
 • Web Server Attacks
 • Web Server Attack Methodology
 • Web Server Attack Countermeasures
 • Patch Management

Module 14: Hacking Web Applications

 • Web Application Concepts
 • Web Application Threats
 • Web Application Hacking Methodology
 • Web API, Webhooks, and Web Shell Web Application Security

Module 15: SQL Injection

 • SQL Injection Concepts
 • Types of SQL Injection
 • SQL Injection Methodology
 • SQL Injection Tools
 • Evasion Techniques
 • SQL Iniection Countermeasures

Module 16: Hacking Wireless Networks

 • Wireless Concepts
 • Wireless Encryption
 • Wireless Threats
 • Wireless Hacking Methodology
 • Wireless Hacking Tools
 • Bluetooth Hacking
 • Wireless Attack Countermeasures
 • Wireless Security Tools

Module 17: Hacking Mobile Platforms

 • Mobile Platform Attack Vectors
 • Hacking Android OS
 • Hacking iOS
 • Page XIV
 • Ethical Hacking and Counte
 • All Rights Reserve
 • Mobile Device Management
 • Mobile Security Guidelines and Tools

Module 18: loT and OT Hacking

 • loT Concepts loT Attacks
 • loT Hacking Methodology loT Attack Countermeasures
 • OT Concepts
 • OT Attacks
 • OT Hacking Methodology
 • OT Attack Countermeasures

Module 19: Cloud Computing

 • Cloud Computing Concepts
 • Container Technology
 • Serverless Computing
 • Cloud Computing Threats
 • Cloud Hacking
 • Cloud Security

Module 20: Cryptography

 • Cryptography Concepts
 • Encryption Algorithms
 • Cryptography Tools
 • Public Key Infrastructure (PKI)
 • Email Encryption
 • Disk Encryption
 • Cryptanalysis
 • Cryptography Attack Countermeasures

 

 

 

مخاطبان دوره

 • مدیران شبکه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی
 • کارشناسان شبکه
 • کارشناسان مخابرات

تقویم دوره

وضعیت کد دوره نام اساتید نوع برگزاری محل طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت کلاس
...
Tra1941 حضوری/آنلاین (لایو) ارژنگ دوره های حضوری در محل شعبه اصلی مؤسسه آموزش عالی ارژنگ برگزار میگردند. 40 ساعت 25,000,000 ریال یکشنبه، سه شنبه یکشنبه, 1402/02/10 از 17:0 تا 21:0 ثبت نام

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.