تصویر
حوزه امنیت سایبری در برگیرنده چه نوع مشاغلی می باشد؟ آیا فعالیت در حوزه امنیت سایبری نیاز به داشتن مدرک آکادمیک می باشد؟ کدام مدارک جزو پر تقاضاترین مدارک  متخصصان امنیت سایبری به حساب می آیند؟ پاسخ این پرسش ها را در این مقاله بخوانید.
تصویر
با توجه به پیشرفت های مداوم و سریع تکنولوژی، بروزرسانی منظم و پیوسته مهارت های فناوری اطلاعات جزء لاینفک ضروری هر کارشناس حرفه ای IT می باشد.در این راستا، پیشرفت در زمینه امنیت فناوری اطلاعات به دلیل ایجاد ابعاد جدیدی از سواستفاده های شبکه ای همواره ضرورت دارد.
تصویر
برای متخصصین حوزه فناوری اطلاعات (IT)، امنیت سایبری یکی از پیچیده ترین موضوعات این حوزه به حساب می آید. اما کهنه کاران حوزه IT خوب می دانند که در این حرفه داشتن تنها یک مهارت به معنای پایان کار نیست. حتی اگر در حال حاضر شما در بخش امنیت مشغول به فعالیت هستید، باز هم این موضوع باعث نمی شود تا شما از کسب مهارت های جدید دست بکشید. در حقیقت شما برای باقی ماندن در این بازار رقابتی می بایست خود را به مهارت های دیگری نیز تجهیز کنید.
تصویر
TrustSec تکنولوژی است که سازمان ها را قادر می سازد که شبکه های Enterprise، Campus و مراکز داده خود را بدون استفاده از VLAN و تنها با استفاده از Policy تقسیم بندی نمایند.