فرصت شغلی
نام شرکت
رمیس
اطلاعات تماس
ایمیل
hr@remisco.com
وبسایت
https://remisco.com

شرکت رمیس در 6 ردیف شغلی زیر استخدام می کند:

کارشناس مایکروسافت، کارشناس امنیت (2)، کارشناس شبکه، کارشناس مخابرات، کارشناس ذخیره سازی و مجازی سازی

فرصت شغلی در رمیس