دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016

مروری بر دوره

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصص ارشد شبکه­ های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز سرور می­باشد. بدین ترتیب دانش پژوهان پس از طی این دوره مهارت­های لازم جهت جذب در شرکت­ها و سازمان­های متوسط و بزرگ خصوصی و دولتی را خواهند یافت. این دوره متشکل از سرفصل های کد های 741-70 ، 742-70 ، 740-70 (MCSA) و 744-70 (MCSE) و 698-70 می باشد.

.

سرفصل ها

Introduction to Windows 10

 • Compare windows editions
 • Install windows from DVD and Iso File
 • Intro vmware Workstation
 • Hardware Requirment
 • Network adapter setting in vmware
 • Install windows  on VHD
 • Dual Boot
 • BCDEdit

Deploying windows

 • Explain installation over network
 • Intro install.wim / boot.wim File
 • Create Winpe Boot
 • Create Custom Windows image
 • Sysprep

Deplying Image using WDS server

 • Managing Drivers and Devices
 • Sign and unsign drivers
 • Device management
 • Utilities (verifier,sigverif,pnputil
 • driverquery,msinfo,dxdiag)

Managing Application and Group policy

 • Local Group Policy
 • Software restriction
 • Applocker

Networking

 • IPv4 addressing
 • Subneting
 • VLSM
 • Network profile
 • Easy Transfer
 • USMT
 • Home group
 • Network discovery
 • Network Adapter properties
 • Name resolution,cache,flushdns
 • IPv6
 • Troubleshooting

Security

 • Windows firewall
 • Create Firewall Rules
 • Firewall Command line tools (Netsh )
 • Security Policy
 • User Right Assignment

Remote Management

 • Remote desktop
 • Remote assistance
 • Remote management with WinRM

Resource Sharing

 • Share permission
 • NTFS permission
 • EFS
 • Recovery agent
 • Branchcache
 • Offline File
 • File Protection
 • Work Folders

Disk Management

 • MBR vs GPT
 • Basic vs Dynamic
 • Create Primary and Extended Partitions
 • Create Volumes
 • Mount Partition
 • File Systems
 • Disk Quota
 • Disk CleanUP
 • Disk Defragmenter
 • Bitlocker
 • Storage Space

Configure authorization and authentication

 • Acount policy and Password Policy
 • User account control
 • credential Manager

Configure system and data recovery

 • Configure system restore
 • Windows Backup And Restore
 • Configure File History

Configure updates

 • Configure Windows Update settings
 • Use Group Policy to configure Updates
 • Update history
 • Hide and uninstall updates

Introducing windows Server Edition    

 •  Editions
 •  Hardware requirment
 •  Upgrade requirement

Installation Windows Server 

 •  pre  setting (time,name,IP…)
 •  intro server manager
 •  intro roles, features

Installation Active Directory

 •  deferent between domain,workgroup
 •  
 •  dc promotion
 •  Active Directory Structure
 •  functional level  
 •  Directory Service Restore Mode
 •  intro dns,global catalog
 •  
 •  server functions (dc,member,standalone)
 •  join computer to domain
 •  intro console user's and computers
 •  Create Users and Groups

Additional DC    

 •  create another domain controller in domain
 •  

Read Only Domain Controller  

 •  installation RODC
 •  password replication  
 •  Pre Create RODC account
 •  TGT
 •  local administrator Role
 •  command line tools (ntdsutil , dsmgmt
 •  DNS  

 installation DNS role

 •  different between stand alone and integrated DNS server
 •  DNS functions in workgroup
 •  forward and reverse lookup zone
 •  
 •  dns data base
 •  record (A,PTR,alias,MX,SOA,SRV,NS)
 •  create root zone  (.)    
 •  dns delegation
 •  zone transfer
 •  forwarder
 •  conditional forwarder
 •  root hint
 •  dns server  cache
 •  host cache , host file , dns tab in client computer ,auto register
 •  command line tools : flushdns,registerdns,displaydns,nslookup
 •  roundrobin
 •  aging,scavenging
 •  backup dns database
 •  Recursion
 •  DNS Global Name Zone
 •  DNS Security (DNSSEC)
 •  DNS Logging And Tuning
 •  DNS Cache Locking and Socket Pool
 •  DNS Response Rate Limiting
 •  DNS Policy  Load Balancing
 •  DNS Policy  Client Source Address
 •  DNS Policy  Time-based Requests

DHCP  

 •  installation dhcp role
 •  DHCP binding
 •  dhcpv6 stateless and statefull  
 •  authorize in active directory
 •  Create scope
 •  adress pool
 •  reservation
 •  exclusion
 •  
 •  
 •  scope option, server option
 •  L2 Mac Filtering
 •  user class and vendor class
 •  super scope , multicast scope
 •  reconcile
 •  Dynamic Updates to DNS
 •  
 •  split scope
 •  dhcp failover
 •  backup and restore
 •  DHCP policies

WDS  

 •  install windows deployment services
 •  add install and boot image  
 •  multicast installation
 •  Create answer file  
 •  deploying images

File server  

 •  install role
 •  DFS Namespace
 •  DFS Replication
 •  FSRM

Web server (IIS)  

 •  install web server role
 •  describe role services (http features , security , management tools)
 •  FTP
 •  create site and ftp site
 •  register web site in dns

NLB  

 •   install network load balance features
 •   unicast and multicast type
 •  
 •  

Domain Group Policy  

 •  decribe GPMC
 •  GPO
 •  examples in user and computer configuration
 •  link enable and disable
 •  block inheritance
 •  enforce policy
 •  security filtering
 •  delegation (link , edit , create GPO )
 •  RSAT
 •  hide object
 •  loopback policy
 •  turnoff local group policy
 •  security policy  
 •  account policy
 •  local policy
 •  scripts
 •  restricted group
 •  file system
 •  backup and restore
 •  WMI filters
 •  Starter GPO
 •  GP modeling
 •  GP results

Software Installation  

 •  publish and assign software  
 •  zap file

Folder Redirection  

 •  configure Folder redirection
 •  home folder

Child Domain  

 •  create child domain
 •  trust between parent and child   

Forest Trust  

 •  create Two way forest trust

Group's  

 •  group Type and Scope
 •  group nesting
 •  AGUDLP

RDS  

 •  install remote desktop services
 •  Remote Desktop session hosts
 •  RD web access
 •  Remote Desktop Connection broker

WSUS  

 •  install Windows server Update services
 •  upstream and downstream
 •  replica and autonomus mode
 •  configure client update

Routing

 • Routing and addressing Function
 • install RRAS roles
 • static route
 • static route with command line tools
 • routing table
 • metric
 • inbound and outbound filter
 • Dynamic routing protocol
 • RIPv2

Bridge

 • explain and configure network interfaces for bridge connection

ICS

 • explain internet connection sharing
 • automatically assign ip address to private network
 • port forwarding in ICS

NAT   

 • explain Nat function
 • static, dynamic , PAT
 • install Nat
 • address assignment
 • address pool
 • reserve public address for private
 • services and port (port forwarding)

VPN  

 • virtual private network (remote access , site to site)
 •  install vpn role services
 • vpn type
 • vpn protocol :pptp,sstp,l2tp,ikev2
 •  ip address assignment
 • enabling broadcast name resolution
 •  ipsec policy for L2TP
 • authentication method
 • Demand dial (vpn site to site)

Direct Access

 • Install and Configure Direct access
 • Direct access vs VPN
 • Troubleshooting Direct access

Relay Agent

 • explain Dhcp relay agent
 • hop count and delay time

NPS   

 • explain network policy server
 • install network policy server role
 • set policy

Radius 

 • Radius Server and Radius Client
 • NPS with DHCP
 • NPS with VPN remote access

NAP  

 • Network Access Protection
 • health validation

Fail Over Cluster  

 • explain failover clustering
 • explain storage
 • install iSCSI target
 • create IQN
 • connect iSCSI initiator with iSCSI target

Ipsec

 • explain ipsec function
 • explain ESP and AH protocol
 • install Ipsec in workgroup environment
 • show the result in wireshark
 • create ipsec in domain environment

IPAM

 • IPAM Overview and Installation
 •  Manage DNS using IPAM
 • Manage DHCP using IPAM
 •  IPAM Role-based Access Control (RBAC)
 • Using IPAM to Manage IP Addresses

Active Directory Installation and Configuration   overview active directory

 • NTDS.DIT
 • intro Powershell
 • install active directory from Powershell
 • install from media (IFM)
 •  removing Active Directory (Demote)
 • removing active directory from powershell
 •  Active directory administrative center
 • Active directory administrative center power shell history
 • Active directory recycle bin
 • ADSI Edit ( SID )
 • Backup and Restore of Active Directory
 •  Install and Configure Active Directory Rights Management Services
 • Active Directory Snapshot and defrag
 • Install Role on VHD

User  Account Management   

 • Automate the Creation of Active Directory Accounts
 • csvde , lifde
 • Create, Copy, Configure, and Delete Groups and OUs
 •  user properties
 • user template
 • reset password
 • enable/diable /rename/copy user account

Computer Account Management

 • computer account
 • prestaging computer account
 •  secure channel
 • reset computer account
 •  Offline Join

Trust

 • overview of trust relationship
 •  trusted/trusting
 • incoming/outgoing
 •  oneway/twoway
 • transitive,non transitive
 •  type of trust :forest,parent-child,external,shorcut,tree,realm
 •  sid filtering
 • selective athentication
 •  UPN Suffix

Site and Services

 • replication partition
 •  intra site / inter site
 • srv records
 •  KCC/ISTG
 • bridgehead
 •   site link / site link brigde
 • RPC / IP
 • Global catalog
 • command lines tools (repadmin,...)

Master Roles   

 • FSMO functions
 • describe  roles
 • rid pool
 • Conflict infrustructure master role with Global catalog
 • command lines tools(netdom,dsquery,...)

Certificate Services 

 • CA Management
 •  Manage Certificates
 •  standalone CA vs enterprise CA
 • Root CA  vs Subordinate CA
 • web enrollment
 •  autoenrollment

Hyper-V

 •  Install Hyper-V
 • Configure and Manage Hyper-V
 • Create Virtual Machines

Server Core

 • Install and Configure Windows Server Core
 • Manage Windows Server Core.

NANO Server

 • introduction to Nano Server
 • Install Nano Server
 • Manage and Configure Nano Server

مخاطبان دوره

 • مدیران شبکه، دانش آموختگان فناوری اطلاعات و کلیه علاقمندان به فعالیت در زمینه شبکه­ های کامپیوتری

پیش نیازها

 • Network + دوره

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

پارسا جلیلی (تایید نشده) در تاریخ 8 تیر 1401 نوشته:

ممنون که مجدد دوره mcse2016 رو به تنهایی گذاشتید🙏

عرفان زحمت کش در تاریخ 26 خرداد 1401 نوشته:

عالی جای این دوره در تقویم آموزشی خیلی خالی بود 🙏

شما نیز نظر خود را بنویسید:

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

پاپ آپ

جذب اساتید ارژنگ

 

ارسال رزومه