دوره MCSE مایکروسافت | Microsoft Certified Solution Expert 2016

مهارت نصب و راه اندازی سرویس­های شبکه­ های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز سرور 2016

مروری بر دوره

هدف از برگزاری این دوره تربیت متخصص ارشد شبکه­ های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز سرور می­باشد. بدین ترتیب دانش پژوهان پس از طی این دوره مهارت­های لازم جهت جذب در شرکت­ها و سازمان­های متوسط و بزرگ خصوصی و دولتی را خواهند یافت. این دوره متشکل از سرفصل های کد های 741-70 ، 742-70 ، 743-70 (MCSA) و 744-70 (MCSE) می باشد.

سرفصل ها

70-740

 • Configure NIC teaming in VMs
 • Implement failover clustering
 • Configure quorum
 • Configure cluster networking
 • Configure cluster storage
 • Implement Network Load Balancing (NLB)
 • Implement Windows Server Update Services (WSUS) solutions
 • Monitor workloads using Performance Monitor
 • implement WDS
 • Implement WMS

70-741

 • Install and configure DNS servers
 • Install and configure DHCP
 • Configure high availability using DHCP failover
 • Implement IP address management (IPAM)
 • Implement NAT
 • Configure routing
 • Implement VPN
 • Implement DirectAccess
 • Implement NPS
 • Configure RADIUS
 • Install and configure DFS namespaces
 • Configure DFS replication

70-742

 • Install and configure Active Directory Domain Services
 • Install a new forest
 • Add or remove a domain controller
 • Install a domain controller using Install from Media
 • Install and configure a read-only domain controller
 • Configure a global catalog server
 • Upgrade domain controllers
 • Transfer and seize operations master roles
 • Create, copy, configure, and delete users and computers
 • Implement offline domain join
 • Create and manage groups
 • Create and manage OUs
 • Delegate management of Active Directory with
 • groups and OUs
 • Configure and apply Password Settings Objects
 • Active Directory backup and recovery
 • Managing AD DS replication
 • Configure a multi-domain and multi-forest AD DS
 • infrastructure
 • Configure domain and forest functional levels
 • Configure trusts
 • Configure AD DS sites and subnets
 • Create and manage Group Policy Objects
 • Configure Group Policy settings
 • Implement Active Directory Certificate Services
 • Install and configure AD RMS .

70-744

 • Security Overview 
 • CREDENTIALS AND PRIVILEGED ACCESS 
 • JUST ENOUGH ADMINISTRATION 
 • Implement Administration 
 • IMPLEMENT MALWARE PROTECTION 
 • CONFIGURE ADVANCED AUDIT POLICIES 
 • SECURE A VIRTUALIZATION INFRASTRUCTURE 
 • NANO SERVERS AND CONTAINERS 
 • CONFIGURING DISK AND FILE ENCRYPTION 
 • IMPLEMENT FSRM AND DAC 
 • CONFIGURE WINDOWS FIREWALL 
 • IMPLEMENT SERVER PATCHING AND UPDATING 
 • SECURE NETWORK TRAFFIC 

مخاطبان دوره

 • مدیران شبکه، دانش آموختگان فناوری اطلاعات و کلیه علاقمندان به فعالیت در زمینه شبکه­ های کامپیوتری

پیش نیازها

 • Network + دوره

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra950 محمد صمیمی 200 ساعت 35،000،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/05/03 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام