دوره جامع VMware vSphere V 7.0

دوره VMware vSphere: Install, Configure, Manage plus Optimize and Scale- V 7.0

31,600,000 ریال

معرفی

این دوره روی نصب، پیکربندی، مدیریت و تسلط بر VMware vSphere® 7.0، که شامل VMware ESXi™ 7.0 و VMware vCenter™ 7.0 می شود.  این دوره محتوای پرفروش ترین VMware vSphere : نصب، پیکربندی، مدیریت دوره با قابل قیاس بودن پیشرفته و وظایف و مهارت های نظارت بر اجرای مورد نیاز برای پیکربندی محیط های در دسترس و قابل قیاس vSphere  را ترکیب می کند.

دانشجویان با این مفاهیم و از طریق پایان دوره و لابراتوار های آن، تجربه عملی لازم را کسب خواهند کرد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • گسترش، پیکربندی، و مدیریت یک محیط زیرساخت مجازی ESXi و vCenter
 • پیکربندی و مدیریت استاندارد و پیشرفته شبکه سازی ESXi و معماری فضای ذخیره سازی
 • ایجاد، پیکربندی، انتقال مجازی، مدیریت و نظارت بر ماشین ها و وسایل مجازی
 • مدیریت دسترسی نقش محور به زیرساخت مجازی VMware
 • استفاده از سرور vCenter برای نظارت بر استفاده از منابع یک محیط و برنامه ریزی برای مقیاس بندی محیط
 • پیاده سازی VMware vSphere® High Availability و VMware vSphere® Fault Tolerance برای محافظت از ماشین مجازی
 • استفاده از پروفایل های هاست برای مدیریت پیکربندی ESXi و گسترش تجهیزات با مقیاس بزرگ
 • استفاده از سوییچ های  vSphereتوزیع شده برای مقیاس بندی شبکه
 • استفاده از VMware vSphere® Storage DRS™ برای مقیاس بندی فضای ذخیره سازی
 • استفاده از VMware vSphere® Update Manager™ برای به کار بردن در patch ها
 • استفاده از VMware vSphere® Management Assistant برای مدیریت و نظارت بر محیط vSphere
 • گسترش ESXi، vCenter Server، و VMware® vCenter Server™ Appliance™
 • استفاده از VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI برای ایجاد تصویر ESXi و استفاده از آن در تصویر با     VMware vSphere® Auto Deploy™ برای تقسیم بندی هاست های ESXi .

سرفصل ها

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
 • Describe the content of this course
 • Gain a complete picture of the VMware certification system
 • Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
 • Identify additional resources

 

·  Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

 • Describe the topology of a physical data center
 • Explain the vSphere virtual infrastructure
 • Define the files and components of virtual machines
 • Describe the benefits of using virtual machines
 • Explain the similarities and differences between physical architectures and virtual architectures
 • Define the purpose of ESXi
 • Define the purpose of vCenter Server
 • Explain the software-defined data center
 • Describe private, public, and hybrid clouds

 

·  Creating Virtual Machines

 • Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
 • Identify the files that make up a virtual machine
 • Discuss the latest virtual machine hardware and its features
 • Describe virtual machine CPU, memory, disk, and network resource usage
 • Explain the importance of VMware Tools™
 • Discuss PCI pass-through, Direct I/O, remote direct memory access, and NVMe
 • Deploy and configure virtual machines and templates
 • Identify the virtual machine disk format

 

·  vCenter Server

 • Introduce the vCenter Server architecture
 • Deploy and configure vCenter Server Appliance
 • Use vSphere Web Client
 • Back up and restore vCenter Server
 • Examine vCenter Server permissions and roles
 • Explain the vSphere HA architectures and features
 • Examine the new vSphere authentication proxy
 • Manage vCenter Server inventory objects and licenses
 • Access and navigate the new vSphere clients

 

 

·  Configuring and Managing Virtual Networks

 • Describe, create, and manage standard switches
 • Configure virtual switch security and load-balancing policies
 • Contrast and compare vSphere distributed switches and standard switches
 • Describe the virtual switch connection types
 • Describe the new TCP/IP stack architecture
 • Use VLANs with standard switches

 

·  Configuring and Managing Virtual Storage

 • Introduce storage protocols and storage device types
 • Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
 • Create and manage VMFS and NFS datastores
 • Describe the new features of VMFS 7.0
 • Introduce vSAN
 • Describe guest file encryption

 

·  Virtual Machine Management

 • Use templates and cloning to deploy new virtual machines
 • Modify and manage virtual machines
 • Clone a virtual machine
 • Upgrade virtual machine hardware to version 12
 • Remove virtual machines from the vCenter Server inventory and datastore
 • Customize a new virtual machine using customization specification files
 • Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
 • Create and manage virtual machine snapshots
 • Create, clone, and export vApps
 • Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them

 

·  Resource Management and Monitoring

 • Introduce virtual CPU and memory concepts
 • Explain virtual memory reclamation techniques
 • Describe virtual machine overcommitment and resource competition
 • Configure and manage resource pools
 • Describe methods for optimizing CPU and memory usage
 • Use various tools to monitor resource usage
 • Create and use alarms to report certain conditions or events
 • Describe and deploy resource pools
 • Set reservations, limits, and shares
 • Describe expandable reservations
 • Schedule changes to resource settings
 • Create, clone, and export vApps
 • Use vCenter Server performance charts and esxtop to analyze vSphere performance

 

·  vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data

 • Explain the vSphere HA architecture
 • Configure and manage a vSphere HA cluster
 • Use vSphere HA advanced parameters
 • Define clusterwide restart ordering capabilities
 • Enforce infrastructural or intra-app dependencies during failover
 • Describe vSphere HA heartbeat networks and datastore heartbeats
 • Introduce vSphere Fault Tolerance
 • Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
 • Support vSphere Fault Tolerance interoperability with vSAN
 • Examine enhanced consolidation of vSphere Fault Tolerance virtual machines
 • Introduce vSphere Replication
 • Use vSphere Data Protection to back up and restore data

 

·  vSphere DRS

 • Describe the functions and benefits of a vSphere DRS cluster
 • Configure and manage a vSphere DRS cluster
 • Work with affinity and anti-affinity rules
 • Describe the new capabilities for what-if analysis and proactive vSphere DRS
 • Highlight the evolution of vSphere DRS using predictive data from VMware vRealize® Operations Manager™
 • Perform preemptive actions to prepare for CPU or memory changes
 • Describe the vCenter Server embedded vSphere Update Manager, VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI, and VMware vSphere® Auto Deploy capabilities
 • Use vSphere HA and vSphere DRS together for business continuity

 

·  vSphere Update Manager

 • Describe the new vSphere Update Manager architecture, components, and capabilities
 • Use vSphere Update Manager to manage ESXi, virtual machine, and vApp patching
 • Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
 • Create patch baselines
 • Use host profiles to manage host configuration compliance
 • Scan and remediate hosts

 

سر فصلهای تحت پوشش از دوره Optimize and Scale [V7.0]  عبارتند از:

·  Network Scalability

 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow

 

·  Storage Scalability

 • Configure and assign virtual machine storage policies
 • Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control

 

·  Host and Management Scalability

 • Explain the uses of VMware vCenter® Converter™
 • Define and use content libraries
 • Describe and use host profiles

 

·  CPU Optimization

 • Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance
 • Use esxtop to monitor key CPU performance metrics

 

·  Memory Optimization

 • Explain ballooning, memory compression, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
 • Use esxtop to monitor key memory performance metrics

 

·  Storage Optimization

 • Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
 • Use esxtop to monitor key storage performance metrics

 

·  Network Optimization

 • Explain the performance features of network adapters
 • Explain the performance features of vSphere networking
 • Use esxtop to monitor key network performance metrics

 

·  Analyzing vSphere

 • Explain how Proactive DRS enhances virtual machine availability

 

·  vCenter Server Availability and Performance

 • Describe the high availability options for vCenter Server and VMware Platform Services Controller™
 • Describe and use VMware vCenter Server® High Availability
 • Identify the factors that influence vCenter Server performance
 • Migrate a Windows vCenter Server 5.5 system to vCenter Server Appliance 7.0

 

·  vSphere Security

 • Configure ESXi host access and authorization
 • Secure ESXi, vCenter Server, and virtual machines
 • Use VMware Certificate Authority to configure vSphere certificate management
 • Configure vSphere to encrypt virtual machines, core dumps, and VMware vSphere® vMotion® migrations

همچنین بخشهای زیر نیز توسط استاد دوره به سرفصلهای دوره افزوده گردیده است:

 • Install vCenter Windows edition 7.0
 • Install and configuring Vsphere Data Protection
 • Install and configure Vsphere Replication

مخاطبان دوره

 • مدیران سیستم های جدید و حتی با تجربه، مهندسین سیستم ها، و یکپارچه سازان سیستم ها که مایلند برای دستیابی به مهارت های پیشرفته vSphere  در حداقل زمان تجربه کسب کنند.

پیش نیازها

 • تجربه مدیریت سیستم در Microsoft Windows یا سیستم عامل های Linux
 • درک مفاهیم ارائه شده در VMware Data Center Virtualization Fundamentals یا گواهینامه VCA-DCV

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان Course coupon code
Tra1443 علی حامدی آنلاین (لایو) 90 ساعت 31،600،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1400/03/02 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!