دوره جامع VMware vSphere V 7.0

مروری بر دوره

این دوره روی نصب، پیکربندی، مدیریت و تسلط بر VMware vSphere® 7.0، که شامل VMware ESXi™ 7.0 و VMware vCenter™ 7.0 می شود.  این دوره محتوای پرفروش ترین VMware vSphere : نصب، پیکربندی، مدیریت دوره با قابل قیاس بودن پیشرفته و وظایف و مهارت های نظارت بر اجرای مورد نیاز برای پیکربندی محیط های در دسترس و قابل قیاس vSphere  را ترکیب می کند.

دانشجویان با این مفاهیم و از طریق پایان دوره و لابراتوار های آن، تجربه عملی لازم را کسب خواهند کرد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • گسترش، پیکربندی، و مدیریت یک محیط زیرساخت مجازی ESXi و vCenter
 • پیکربندی و مدیریت استاندارد و پیشرفته شبکه سازی ESXi و معماری فضای ذخیره سازی
 • ایجاد، پیکربندی، انتقال مجازی، مدیریت و نظارت بر ماشین ها و وسایل مجازی
 • مدیریت دسترسی نقش محور به زیرساخت مجازی VMware
 • استفاده از سرور vCenter برای نظارت بر استفاده از منابع یک محیط و برنامه ریزی برای مقیاس بندی محیط
 • پیاده سازی VMware vSphere® High Availability و VMware vSphere® Fault Tolerance برای محافظت از ماشین مجازی
 • استفاده از پروفایل های هاست برای مدیریت پیکربندی ESXi و گسترش تجهیزات با مقیاس بزرگ
 • استفاده از سوییچ های  vSphereتوزیع شده برای مقیاس بندی شبکه
 • استفاده از VMware vSphere® Storage DRS™ برای مقیاس بندی فضای ذخیره سازی
 • استفاده از VMware vSphere® Update Manager™ برای به کار بردن در patch ها
 • استفاده از VMware vSphere® Management Assistant برای مدیریت و نظارت بر محیط vSphere
 • گسترش ESXi، vCenter Server، و VMware® vCenter Server™ Appliance™
 • استفاده از VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI برای ایجاد تصویر ESXi و استفاده از آن در تصویر با     VMware vSphere® Auto Deploy™ برای تقسیم بندی هاست های ESXi .

سرفصل ها

Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives
 • Describe the content of this course
 • Gain a complete picture of the VMware certification system
 • Familiarize yourself with the benefits of the VMware Education Learning Zone
 • Identify additional resources

 

·  Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center

 • Describe the topology of a physical data center
 • Explain the vSphere virtual infrastructure
 • Define the files and components of virtual machines
 • Describe the benefits of using virtual machines
 • Explain the similarities and differences between physical architectures and virtual architectures
 • Define the purpose of ESXi
 • Define the purpose of vCenter Server
 • Explain the software-defined data center
 • Describe private, public, and hybrid clouds

 

·  Creating Virtual Machines

 • Introduce virtual machines, virtual machine hardware, and virtual machine files
 • Identify the files that make up a virtual machine
 • Discuss the latest virtual machine hardware and its features
 • Describe virtual machine CPU, memory, disk, and network resource usage
 • Explain the importance of VMware Tools™
 • Discuss PCI pass-through, Direct I/O, remote direct memory access, and NVMe
 • Deploy and configure virtual machines and templates
 • Identify the virtual machine disk format

 

·  vCenter Server

 • Introduce the vCenter Server architecture
 • Deploy and configure vCenter Server Appliance
 • Use vSphere Web Client
 • Back up and restore vCenter Server
 • Examine vCenter Server permissions and roles
 • Explain the vSphere HA architectures and features
 • Examine the new vSphere authentication proxy
 • Manage vCenter Server inventory objects and licenses
 • Access and navigate the new vSphere clients

 

 

·  Configuring and Managing Virtual Networks

 • Describe, create, and manage standard switches
 • Configure virtual switch security and load-balancing policies
 • Contrast and compare vSphere distributed switches and standard switches
 • Describe the virtual switch connection types
 • Describe the new TCP/IP stack architecture
 • Use VLANs with standard switches

 

·  Configuring and Managing Virtual Storage

 • Introduce storage protocols and storage device types
 • Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
 • Create and manage VMFS and NFS datastores
 • Describe the new features of VMFS 7.0
 • Introduce vSAN
 • Describe guest file encryption

 

·  Virtual Machine Management

 • Use templates and cloning to deploy new virtual machines
 • Modify and manage virtual machines
 • Clone a virtual machine
 • Upgrade virtual machine hardware to version 12
 • Remove virtual machines from the vCenter Server inventory and datastore
 • Customize a new virtual machine using customization specification files
 • Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
 • Create and manage virtual machine snapshots
 • Create, clone, and export vApps
 • Introduce the types of content libraries and how to deploy and use them

 

·  Resource Management and Monitoring

 • Introduce virtual CPU and memory concepts
 • Explain virtual memory reclamation techniques
 • Describe virtual machine overcommitment and resource competition
 • Configure and manage resource pools
 • Describe methods for optimizing CPU and memory usage
 • Use various tools to monitor resource usage
 • Create and use alarms to report certain conditions or events
 • Describe and deploy resource pools
 • Set reservations, limits, and shares
 • Describe expandable reservations
 • Schedule changes to resource settings
 • Create, clone, and export vApps
 • Use vCenter Server performance charts and esxtop to analyze vSphere performance

 

·  vSphere HA, vSphere Fault Tolerance, and Protecting Data

 • Explain the vSphere HA architecture
 • Configure and manage a vSphere HA cluster
 • Use vSphere HA advanced parameters
 • Define clusterwide restart ordering capabilities
 • Enforce infrastructural or intra-app dependencies during failover
 • Describe vSphere HA heartbeat networks and datastore heartbeats
 • Introduce vSphere Fault Tolerance
 • Enable vSphere Fault Tolerance on virtual machines
 • Support vSphere Fault Tolerance interoperability with vSAN
 • Examine enhanced consolidation of vSphere Fault Tolerance virtual machines
 • Introduce vSphere Replication
 • Use vSphere Data Protection to back up and restore data

 

·  vSphere DRS

 • Describe the functions and benefits of a vSphere DRS cluster
 • Configure and manage a vSphere DRS cluster
 • Work with affinity and anti-affinity rules
 • Describe the new capabilities for what-if analysis and proactive vSphere DRS
 • Highlight the evolution of vSphere DRS using predictive data from VMware vRealize® Operations Manager™
 • Perform preemptive actions to prepare for CPU or memory changes
 • Describe the vCenter Server embedded vSphere Update Manager, VMware vSphere® ESXi™ Image Builder CLI, and VMware vSphere® Auto Deploy capabilities
 • Use vSphere HA and vSphere DRS together for business continuity

 

·  vSphere Update Manager

 • Describe the new vSphere Update Manager architecture, components, and capabilities
 • Use vSphere Update Manager to manage ESXi, virtual machine, and vApp patching
 • Install vSphere Update Manager and the vSphere Update Manager plug-in
 • Create patch baselines
 • Use host profiles to manage host configuration compliance
 • Scan and remediate hosts

 

سر فصلهای تحت پوشش از دوره Optimize and Scale [V7.0]  عبارتند از:

·  Network Scalability

 • Configure and manage vSphere distributed switches
 • Explain distributed switch features such as port mirroring, LACP, QoS tagging, and NetFlow

 

·  Storage Scalability

 • Configure and assign virtual machine storage policies
 • Configure VMware vSphere® Storage DRS™ and VMware vSphere® Storage I/O Control

 

·  Host and Management Scalability

 • Explain the uses of VMware vCenter® Converter™
 • Define and use content libraries
 • Describe and use host profiles

 

·  CPU Optimization

 • Explain the CPU scheduler operation, NUMA support, and other features that affect CPU performance
 • Use esxtop to monitor key CPU performance metrics

 

·  Memory Optimization

 • Explain ballooning, memory compression, and host-swapping techniques for memory reclamation when memory is overcommitted
 • Use esxtop to monitor key memory performance metrics

 

·  Storage Optimization

 • Describe storage queue types and other factors that affect storage performance
 • Use esxtop to monitor key storage performance metrics

 

·  Network Optimization

 • Explain the performance features of network adapters
 • Explain the performance features of vSphere networking
 • Use esxtop to monitor key network performance metrics

 

·  Analyzing vSphere

 • Explain how Proactive DRS enhances virtual machine availability

 

·  vCenter Server Availability and Performance

 • Describe the high availability options for vCenter Server and VMware Platform Services Controller™
 • Describe and use VMware vCenter Server® High Availability
 • Identify the factors that influence vCenter Server performance
 • Migrate a Windows vCenter Server 5.5 system to vCenter Server Appliance 7.0

مخاطبان دوره

 • مدیران سیستم های جدید و حتی با تجربه، مهندسین سیستم ها، و یکپارچه سازان سیستم ها که مایلند برای دستیابی به مهارت های پیشرفته vSphere  در حداقل زمان تجربه کسب کنند.

پیش نیازها

 • تجربه مدیریت سیستم در Microsoft Windows یا سیستم عامل های Linux
 • درک مفاهیم ارائه شده در VMware Data Center Virtualization Fundamentals یا گواهینامه VCA-DCV

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

شفیعی (تایید نشده) در تاریخ 25 خرداد 1400 نوشته:

لطفاً اطلاع رسانی بفرمایید

پشتیبان 1 در تاریخ 26 خرداد 1400 نوشته:

با سلام و وقت بخیر، این دوره از 25 خرداد (دیروز) شروع شده است و شروع دوره بعدی مطابق برنامه از کانال های اطلاع رسانی موسسه اعلام خواهد شد همچنین شما اکنون می توانید در دوره آتی پیش ثبت نام نمائید.

با احترام

شما نیز نظر خود را بنویسید:

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.