لینوکس مقدماتی | Linux Essentials

مروری بر دوره

این روزها ضریب نفوذ لینوکس در سراسر دنیا و حضور فناوری های مبتنی بر آن در شرکت ها و سازمان و صنایع بسیاری همچون صنایع اتومبیل،فضایی و ... همچنان رو به افزایش است. استفاده هر چه بیشتر از  فناوری های متن باز (Open source) در بیشتر شرکت ها سبب شده است تا فرصت های شغلی بیشماری در حوزه ICT پیش روی متخصصین این حوزه قرار گیرد. چنانچه به تازگی قصد دارید تا پا به عرصه متن باز بگذارید و یا از پیش با آن آشنایی داشته اید و اکنون در آن قصد پیشرفت دارید، دوره ها و مدارک رسمی LPI تا انتهای مسیر همراه شما خواهند بود.

دوره مقدماتی لینوکس (Linux Essential) مقدمه ای است برای ورود شما به دنیای متن باز، مفاهیم مقدماتی و اصلی مطرح شده در این دوره مسیر را برای هر چه بیشتر حرفه ای شدن در حوزه لینوکس هموار خواهد نمود.

.

آنچه خواهید آموخت

 • FOSS, the various communities, and licenses.
 • Knowledge of open source applications in the workplace as they relate to closed source equivalents.
 • Basic concepts of hardware, processes, programs and the components of the Linux Operating System.
 • How to work on the command line and with files.
 • How to create and restore compressed backups and archives.
 • System security, users/groups and file permissions for public and private directories.
 • How to create and run simple scripts.

سرفصل ها

Topic 1: The Linux Community and a Career in Open Source

1.1 Linux Evolution and Popular Operating Systems

 • Linux Distributions
 • Linux-Embedded Systems
 • Linux in the Cloud

1.2 Major Open-Source Applications

 • Desktop Applications
 • Server Applications
 • Development Languages
 • Package Management Tools and Repositories

1.3 Open-Source Software and Licensing

 • The Open Source Philosophy
 • Open-Source Licensing
 • The Free Software Foundation (FSF) and Open Source Initiative (OSI)

1.4 ICT Skills and Working in Linux

 • Desktop Skills
 • Getting to the Command Line
 • Industry Uses of Linux, Cloud Computing, and Virtualization

Topic 2: Finding Your Way on a Linux System

2.1 Command Line Basics

 • Basic Shell
 • Command Line Syntax
 • Variables
 • Quoting

2.2 Using the Command Line to Get Help

 • Man Pages
 • Info Pages

2.3 Using Directories and Listing Files

 • Files and Directories
 • Hidden Files and Directories
 • Home Directories
 • Absolute and Relative Paths

2.4 Creating, Moving, and Deleting Files

 • Files and Directories
 • Case Sensitivity
 • Simple Globbing

Topic 3: The Power of the Command Line

3.1 Archiving Files on the Command Line

 • Files and Directories
 • Archives and Compression

3.2 Searching and Extracting Data from Files

 • Command Line Pipes
 • I/O Redirection
 • Basic Regular Expressions

3.3 Turning Commands into a Script

 • Basic Shell Scripting
 • Awareness of Common Text Editors (vi and nano)

Topic 4: The Linux Operating System

4.1 Choosing an Operating System

 • Differences between Windows, OS X, and Linux
 • Distribution Lifecycle Management

4.2 Understanding Computer Hardware

 • Hardware

4.3 Where Data Is Stored

 • Programs and Configuration
 • Processes
 • System Messaging
 • Logging

4.4 Your Computer on the Network

 • Internet, Network, and Routers
 • Querying DNS Client Configuration
 • Querying Network Configurations

Topic 5: Security and File Permissions

5.1 Basic Security and Identifying User Types

 • Root and Standard Users
 • System Users

5.2 Creating Users and Groups

 • User and Group Commands
 • User IDs

5.3 Managing File Permissions and Ownership

 • File and Directory Permissions and Ownership

5.4 Special Directories and Files

 • Using Temporary Files and Directories
 • Symbolic Links

مخاطبان دوره

 • کلیه علاقه مندان ورود به حوزه فناوری های متن باز لینوکس

پیش نیازها

 • برای این دوره پیش نیاز خاصی معرفی نشده است.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.