دوره LPIC-3 لینوکس

دوره LPIC-3 303: امنیت | دوره سطح enterprise آموزش لینوکس با موضوع امنیت شبکه در لینوکس , دوره آمادگی جهت شرکت در آزمون 303 لینوکس

معرفی

دوره LPIC-3 مختص بالاترین سطح از مجموعه دوره های حرفه ای سطح بندی شده لینوکس به حساب می آید. این دوره برای متخصصین لینوکس در سطح سازمانی (enterprise-level) طراحی شده است و بالاترین سطح از تخصص را به دور از وابستگی به توزیع خاصی از لینوکس های مورد استفاده در صنعت ارائه می کند. در حال حاضر سه مدرک تخصصی LPIC-3 ارائه می گردد و قبولی در هر یک از این آزمون ها، مدرک LPIC-3 مختص به آن رشته تخصصی را به همراه خواهد داشت.

مدرک LPIC-3 303 با موضوع امنیت، به مدیریت حرفه ای سیستم های لینوکس در سطح سازمان با تاکید بر مبحث امنیت می پردازد.

دانلود نقشه راه مدارک لینوکس

.

سرفصل ها

سرفصل های دوره LPIC-3:

  • OpenLDAP Configuration
  • OpenLDAP as an Authentication Backend
  • Samba Basics
  • Samba Share Configuration
  • Samba User and Group Management
  • Samba Domain Integration
  • Samba Name Services
  • Working with Linux and Windows Clients

مخاطبان دوره

  • مدیران شبکه، مدیران سرور و برنامه نویسانی که نیاز به استفاده و مدیریت پیشرفته لینوکس در سطوح کاری و پژوهشی هستند.

 

پیش نیازها

برای دریافت LPIC-3 لازم است تا مدرک LPIC-2 داوطلب منقضی نشده باشد یا در اصطلاح فعال باشد اما به هر ترتیب ممکن است برای هر دوی این مدارک از شما آزمون گرفته شود.

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.