دوره SANS Forensics Pack | سطح 3

سطح پیشرفته - کد دوره های: FOR500-FOR526-FOR585-FOR610

معرفی

شرکت SANS یکی از بزرگترین شرکت های آموزشی در حوزه امنیت سایبری می باشد و شامل طیف وسیعی از دوره های تست نفوذ و جرم شناسی و دفاع سایبری می باشد این پکیج آموزشی شامل مجموعه ایی از دوره های پیشرفته تست نفوذ شرکت SANS می باشد و تدریس بر اساس آخرین سیلابس شرکت SANS می باشد دانشجویان در این پکیج آموزشی با روش ها و تکنیک های شناسایی Malware برروی سیستم عامل ویندوز و Memory و موبایل آشنا خواند و با تکنیک های پیشرفته Static Analysis  و Dynamic Analysis و Reverese Engineering برروی Malware آشنا خواهند شد.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با روش ها و تکنیک های جرم شناسی برروی سیستم عامل ویندوز

  آشنایی با روش ها و تکنیک های پیشرفته برای آنالیز RAM برای فرآیند جرم شناسی

  آشنایی با روش ها و تکنیک های پیشرفته برای جرم شناسی و آنالیز سیستم عامل موبایل های اندروید و IOS

  آشنایی و آنالیز Malware با استفاده از روش های Static و Dynamic و Reverse Engineering

سرفصل ها

FOR500: Windows Forensic Analysis

FOR500.1: Windows Digital Forensics and Advanced Data Triage

FOR500.2: Core Windows Forensics Part 1: Windows Registry Forensics and Analysis

FOR500.3: Core Windows Forensics Part II: USB Devices and Shell Items

FOR500.4: Core Windows Forensics Part III: Email, Key Additional Artifacts, and Event Logs

FOR500.5: Core Windows Forensics Part IV: Web Browser Forensics for Firefox, Internet Explorer and Chrome

FOR500.6: Windows Forensics Challenge

 

FOR526: Advanced Memory Forensics & Threat Detection

FOR526.1: Foundations in Memory Analysis and Acquisition

FOR526.2: Unstructured Analysis and Process Exploration

FOR526.3: Investigating the User via Memory Artifacts

FOR526.4: Internal Memory Structures

FOR526.5: Memory Analysis on Platforms Other than Windows

FOR526.6: Memory Analysis Challenges

 

FOR585: Smartphone Forensic Analysis In-Depth

FOR585.1: Smartphone Overview, Fundamentals of Analysis, SQLite Introduction, Android Forensics Overview, and Android Backups

FOR585.2: Android Forensics

FOR585.3: iOS Device Forensics

FOR585.4: iOS Backups, Malware and Spyware Forensics, and Detecting Evidence Destruction

FOR585.5: Third-Party Application Analysis

FOR585.6: Smartphone Forensic Capstone Exercise

 

FOR610: Reverse-Engineering Malware: Malware Analysis Tools and Techniques

FOR610.1: Malware Analysis Fundamentals

FOR610.2: Reversing Malicious Code

FOR610.3: Malicious Web and Document Files

FOR610.4: In-Depth Malware Analysis

FOR610.5: Examining Self-Defending Malware

FOR610.6: Malware Analysis Tournament

مخاطبان دوره

 • کارشناسان شبکه
 • کارشناسان امنیت
 • کارشناسان جرم شناسی

پیش نیازها

 • SANS Penetration Testing Pack | سطح 2

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.