مروری بر دوره

دوره SANS Forensics Pack شامل دوره های حرفه ایی و تخصصی شرکت SANS در زمینه Forensics می باشد و شامل فارنزیک ویندوز و موبایل و آنالیز Malware و شبکه می باشد و به دانشجویان عزیز مهارت کشف جرائم صورت گرفته توسط هکرها را می دهد و از آنجایی که امنیت در هر سازمانی و کشوری از اهمیت بالایی برخوردار است لذا این دانش شما را در این راه اماده خواهد کرد.

Ad #1

آنچه خواهید آموخت

  • فارنزیک موبایل
  • فارنزیک شبکه
  • فارنزیک ویندوز
  • فارنزیک USB
  • فارنزیک لینوکس
  • ویندوز کنگ فو
  • لینوکس کنگ فو

سرفصل ها

FOR500.1: Windows Digital Forensics And Advanced Data Triage

FOR500.2: Core Windows Forensics Part I: Windows Registry Forensics And Analysis

FOR500.3: Core Windows Forensics Part II: Usb Devices And Shell Items

FOR500.4: Core Windows Forensics - Part III: Email, Key Additional Artifacts, and Event Logs

FOR500.5: Core Windows Forensics - Part IV: Web Browser Forensics for Firefox, Internet Explorer, and Chrome

FOR500.6: Windows Forensic Challenge

 

FOR518.1: Mac and iOS Essentials

FOR518.2: File Systems & System Triage

FOR518.3: User Data, System Configuration, and Log Analysis

FOR518.4: Application Data Analysis

FOR518.5: Advanced Analysis Topics

FOR518.6: Mac Forensics & Incident Response Challenge

 

 

FOR526.1: Foundations in Memory Analysis and Acquisition

FOR526.2: Unstructured Analysis and Process Exploration

FOR526.3: Investigating the User via Memory Artifacts

FOR526.4: Internal Memory Structures

FOR526.5: Memory Analysis on Platforms Other than Windows

 

FOR578.1: Cyber Threat Intelligence and Requirements

FOR578.2: The Fundamental Skillset: Intrusion Analysis

FOR578.3: Collection Sources

FOR578.4: Analysis and Dissemination of Intelligence

FOR578.5: Higher-Order Analysis and Attribution

 

FOR585.1: Smartphone Overview, Misfit Devices, SQLite Introduction, and Android Forensics Overview

FOR585.2: Android Forensics

FOR585.3: iOS Device Forensics

FOR585.4: iOS Backups, Malware and Spyware Forensics, and Detecting Evidence Destruction

FOR585.5: Third-Party Application Analysis

FOR585.6: Smartphone Forensic Capstone Exercise

 

FOR610.1: Malware Analysis Fundamentals

FOR610.2: Reversing Malicious Code

FOR610.3: Malicious Web and Document Files

FOR610.4: In-Depth Malware Analysis

FOR610.5: Examining Self-Defending Malware

FOR610.6: Malware Analysis Tournament

پیش نیازها

  • SANS Security Pack

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra955 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/08/02 از ساعت 9:0 تا 14:0 ثبت نام