دوره تست نفوذ SANS Security Pack

58,500,000 ریال

مروری بر دوره

این دوره شامل مجموعه ایی از دوره های تست نفوذ شرکت SANS می باشد که شامل دوره های برنامه نویسی Python برای تست نفوذ و تست نفوذ شبکه های وایرلس و تست نفوذ سیستم عامل های Android و IOS و همچنین تست نفوذ وب می باشد این دوره براساس سیلابس های دوره های SANS یکی از بزرگترین کمپانی های آموزشی در دنیا طراحی شده است و شما را به صورت حرفه ایی با دنیای تست نفوذ آشنا خواهد کرد.

کمپین آغاز سال تحصیلی جدید

آنچه خواهید آموخت

  • آشنایی با زبان برنامه نویسی Pyhton و نوشتن ابزارهای تست نفوذ
  • آشنایی با شبکه های وایرلس و تست نفوذ مربوط به آنها
  • آشنایی با سیستم عامل های Android و IOS و تست نفوذ آنها
  • آشنایی با تست نفوذ وب
  • آشنایی حرفه ایی با Metasploit

سرفصل ها

 SEC560.1: Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon

  SEC560.2: In-Depth Scanning

  SEC560.3: Exploitation

  SEC560.4: Post-Exploitation and Merciless Pivoting

  SEC560.5: In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing

  SEC560.6: Penetration Test & Capture-the-Flag Challenge

  SEC573.1: Essentials Workshop with pyWars

  SEC573.2: Essentials Workshop with MORE pyWars

  SEC573.3: Defensive Python

  SEC573.4: Forensics Python

  SEC573.5: Offensive Python

  SEC573.6: Capture the Flag

 

  SEC575.1: Device Architecture and Common Mobile Threats

  SEC575.2: Mobile Platform Access and Application Analysis

  SEC575.3: Mobile Application Reverse Engineering

  SEC575.4: Penetration Testing Mobile Devices, Part 1

  SEC575.5: Penetration Testing Mobile Devices, Part 2

  SEC575.6: Hands-on Capture-the-Flag Event

 

  SEC617.1: WiFi Data Collection and Analysis

  SEC617.2: WiFi Attack and Exploitation Techniques

  SEC617.3: Enterprise WiFi, DECT, and ZigBee Attacks

  SEC617.4: Bluetooth and Software Defined Radio Attacks

  SEC617.5: RFID, Smart Cards, and NFC Hacking

  SEC617.6: Hands-on Capture-the-Flag Event

  SEC542.1: Introduction and Information Gathering

  SEC542.2: Configuration, Identity, and Authentication Testing

  SEC542.3: Injection

  SEC542.4: XXE and XSS

  SEC542.5: CSRF, Logic Flaws and Advanced Tools

  SEC542.6: Capture the Flag

 

  SEC580.1: Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing: Day 1

  SEC580.2: Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing: Day 2

Ad #2

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان
Tra1014 فریبرز فلاح زاده 120 ساعت 58،500،000 ریال پنج شنبه، جمعه پنجشنبه 1398/07/11 از ساعت 14:0 تا 19:0 ثبت نام