دوره تست نفوذ SANS Security Pack | سطح 1

سطح مقدماتی و متوسطه - کد دوره های: SEC560-SEC573-SEC575-SEC542-SEC573-SEC580

مروری بر دوره

شرکت SANS یکی از بزرگترین شرکت های آموزشی در حوزه امنیت سایبری می باشد و شامل طیف وسیعی از دوره های تست نفوذ و جرم شناسی و دفاع سایبری می باشد این پکیج آموزشی شامل مجموعه ایی از دوره های تست نفوذ شرکت SANS می باشد و تدریس بر اساس آخرین سیلابس شرکت SANS می باشد دانشجویان در این پکیج آموزشی با تهدیدات و آسیب پذیری های شبکه های بزرگ آشنا شده و با تکنیک ها و ابزارهای تست نفوذ آشنا می شوند همچنین شما با تست نفوذ وب و شبکه و موبایل و شبکه های وایرلس نیز آشنا خواهید شد یکی از جذابیت های این پیکج آموزشی دوره SANS 573 می باشد که شما را با زبان برنامه نویسی پایتون آشنا خواهد کرد که با گذراندن این دوره شما می توانید ابزار های تست نفوذ را بنویسید به صورت کلی این پکیج شما را برای بازار تست نفوذ با یک درآمد خوب آماده می کند 

.

.

آنچه خواهید آموخت

 

  • تست نفوذ برروی شبکه های وایرلس
  • تست نفوذ برروی موبایل
  • آشنایی و پیاده سازی با تکنیک ها و ابزار های تست نفوذ وب
  • آشنایی و پیاده سازی تست نفوذ شبکه
  • آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون و نوشتن ابزار های تست نفوذ
  • آشنایی با تکنیک های پیشرفته کنگ فو برروی متااسپلویت

 

سرفصل ها

  SEC560.1: Comprehensive Pen Test Planning, Scoping, and Recon

  SEC560.2: In-Depth Scanning

  SEC560.3: Exploitation

  SEC560.4: Post-Exploitation and Merciless Pivoting

  SEC560.5: In-Depth Password Attacks and Web App Pen Testing

  SEC560.6: Penetration Test & Capture-the-Flag Challenge

 

  SEC573.1: Essentials Workshop with pyWars

  SEC573.2: Essentials Workshop with MORE pyWars

  SEC573.3: Defensive Python

  SEC573.4: Forensics Python

  SEC573.5: Offensive Python

  SEC573.6: Capture the Flag

 

  SEC575.1: Device Architecture and Common Mobile Threats

  SEC575.2: Mobile Platform Access and Application Analysis

  SEC575.3: Mobile Application Reverse Engineering

  SEC575.4: Penetration Testing Mobile Devices, Part 1

  SEC575.5: Penetration Testing Mobile Devices, Part 2

  SEC575.6: Hands-on Capture-the-Flag Event

 

  SEC617.1: WiFi Data Collection and Analysis

  SEC617.2: WiFi Attack and Exploitation Techniques

  SEC617.3: Enterprise WiFi, DECT, and ZigBee Attacks

  SEC617.4: Bluetooth and Software Defined Radio Attacks

  SEC617.5: RFID, Smart Cards, and NFC Hacking

  SEC617.6: Hands-on Capture-the-Flag Event

 

  SEC542.1: Introduction and Information Gathering

  SEC542.2: Configuration, Identity, and Authentication Testing

  SEC542.3: Injection

  SEC542.4: XXE and XSS

  SEC542.5: CSRF, Logic Flaws and Advanced Tools

  SEC542.6: Capture the Flag

 

  SEC580.1: Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing: Day 1

  SEC580.2: Metasploit Kung Fu for Enterprise Pen Testing: Day 2

مخاطبان دوره

  • کارشناسان شبکه و امنیت

پیش نیازها

  • دوره Network+

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.