دوره M20740 مایکروسافت | Microsoft Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016

آموزش نحوه پیاده‌سازی راهکاری مرتبط با ذخیره‌سازی در سطح enterprise با Windows Server 2016

مروری بر دوره

شما در این دوره، دانش و مهارت‌های لازم جهت انجام امور مربوط به مدیریت storage و محاسبه (Compute) با استفاده از Windows Server 2016 را خواهید آموخت. این دوره مطالب ضروری مربوط به مسئولیت‌های یک Admin همچون برنامه‌ریزی و پیکربندی راهکارهای storage و همچنین نظارت بر تأسیسات ماشین‌های مجازی را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.

این دوره بر اساس محتوای آموزشی مایکروسافت20740  تهیه شده و شما را برای شرکت در آزمون 70-740 آماده می‌سازد.

آنچه خواهید آموخت

 • آماده‌سازی و نصب Nano Server، هسته یک سرور و طرح‌ریزی جهت ارتقاء و استراتژی‌های مهاجرت
 • گزینه‌های مختلف Storage (ذخیره‌سازی) به انضمام فرمت‌های جدول پارتشین، دیسک‌های basic  و dynamic ، فایل سیستم‌ها، هار دیسک‌های مجازی و درایوهای سخت‌افزاری و همچنین توضیح چگونگی مدیریت دیسک‌ها و volume ها
 • راهکارهای ذخیره‌سازی در سطح Enterprise و انتخاب راهکار مناسب جهت به‌کارگیری در شرایط خاص
 • پیاده‌سازی و مدیریت Storage Space ها و Data Deduplication
 • نصب و پیکربندی Microsoft Hyper-V
 • استقرار، پیکربندی، مدیریت (Windows and Hyper-V container) ها
 • فنّاوری‌های قابلیت تحمل خرابی (High availability) و همچنین بازیابی پس از بحران (disaster recovery) در Windows Server 2016
 • طرح‌ریزی، ایجاد و مدیریت یک failover cluster
 • پیاده‌سازی failover clustering برای ماشین‌های مجازی Hyper-V
 • پیکربندی یک NLB Cluster و راه‌اندازی تجهیزات Network Load Balancing یا (NLB)
 • ایجاد و مدیریت image های استقراریافته
 • مدیریت، نظارت و نگهداری تأسیسات ماشین‌های مجازی

سرفصل ها

1. Installing, Upgrading, and Migrating Servers and Workloads

 • Introducing Windows Server 2016
 • Preparing and installing Nano Server and Server Core
 • Preparing for upgrades and migrations
 • Migrating server roles and workloads
 • Windows Server activation models

2. Configuring Local Storage

 • Managing disks in Windows Server 2016
 • Managing volumes in Windows Server 2016

3. Implementing Enterprise Storage Solutions

 • Overview of direct-attached storage, network-attached storage, and storage area networks
 • Comparing Fibre Channel, iSCSI, and FCoE
 • Understanding iSNS, data centre bridging, and MPIO
 • Configuring sharing in Windows Server 2016

4. Implementing Storage Spaces and Data Deduplication

 • Implementing Storage Spaces
 • Managing Storage Spaces
 • Implementing Data Deduplication

5. Installing and Configuring Hyper-V and Virtual Machines

 • Overview of Hyper-V 
 • Installing Hyper-V
 • Configuring storage on Hyper-V host servers
 • Configuring networking on Hyper-V host servers
 • Configuring Hyper-V virtual machines
 • Managing Hyper-V virtual machines

6. Deploying and Managing Windows Server and Hyper-V Containers

 • Overview of containers in Windows Server 2016
 • Deploying Windows Server and Hyper-V containers
 • Installing, configuring, and managing containers

7. Overview of High Availability and Disaster Recovery

 • Defining levels of availability
 • Planning high availability and disaster recovery solutions with Hyper-V virtual machines
 • Backing up and restoring the Windows Server 2016 operating system and data by using Windows Server B
 • High availability with failover clustering in Windows Server 2016

8. Implementing and Managing Failover Clustering

 • Planning a failover cluster
 • Creating and configuring a new failover cluster
 • Maintaining a failover cluster
 • Troubleshooting a failover cluster
 • Implementing site high availability with stretch clustering

9. Implementing Failover Clustering for Hyper-V Virtual Machines

 • Overview of integrating Hyper-V in Windows Server 2016 with failover clustering
 • Implementing and maintaining Hyper-V virtual machines on failover clusters
 • Key features for virtual machines in a clustered environment

10. Implementing Network Load Balancing

 • Overview of NLB clusters 
 • Configuring an NLB cluster
 • Planning an NLB implementation

11. Creating and Managing Deployment Images

 • Introduction to deployment images
 • Creating and managing deployment images by using MDT
 • Virtual machine environments for different workloads

12. Managing, Monitoring, and Maintaining Virtual Machine Installations

 • WSUS overview and deployment options 
 • Update management process with WSUS
 • Overview of PowerShell DSC
 • Overview of Windows Server 2016 monitoring tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs

مخاطبان دوره

 • Admin های Windows Server ای که به نوعی به‌تازگی با مدیریت Windows Server و فنّاوری‌های مرتبط با آنان آشنا شده‌اند و همچنین افرادی که مایل‌اند تا اطلاعات بیشتری نسبت به ویژگی‌های storage و compute قرارگرفته در Windows Server 2016 کسب کنند
 • متخصصان فناوری و اطلاعات (IT) که به دنبال کسب اطلاعات بیشتر پیرامون Windows Server 2016 و بخصوص فنّاوری‌های حوزه storage و compute در Windows Server 2016 هستند

پیش نیازها

 • آشنایی با مبانی اصلی شبکه
 • آگاهی از روش‌های مناسب و ابتدایی مناسب در زمینه امنیت
 • آشنایی با مفاهیم ابتدایی مربوط به AD DS
 • آشنایی مقدماتی از سخت‌افزارهای سرور
 • تجربه پشتیبانی و پیکربندی سیستم عامل‌های Windows client مانند Windows 8 یا Windows 10

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.