دوره M20742 مایکروسافت | Microsoft Identity with Windows Server 2016

مروری بر دوره

شما در این دوره می آموزید که چگونه Active Directory Domain Services یا (AD DS) را در یک محیط توسعه یافته پیاده سازی و پیکربندی کنید. علاوه بر این شما چگونگی نحوه پیاده سازی Group Policy، عملیات مربوط به backup و restore و همچنین نظارت و عیب یابی مشکلات مربوط به Active Directory با Windows Server 2016 را نیز خواهید آموخت. این دوره به شما می آموزد که چگونه سایر AD server role هایی همچون Active Directory Federation Services (AD FS) و Active Directory Certificate Services (AD CS) را پیاده سازی کنید.

 

.

آنچه خواهید آموخت

 • نصب و پیکربندی domain controller ها
 • مدیریت object ها در AD DS با استفاده از ابزارهای گرافیکی و Windows PowerShell
 • پیاده سازی AD DS در محیط های پیچیده و دشوار
 • پیاده سازی سایت های AD DS و پیکربندی و مدیریت replication
 • پیاده سازی و مدیریت Group Policy Object یا (GPO ها)
 • مدیریت تنظیمات مربوط به کاربران با استفاده از GPO ها
 • ایمن سازی AD DS و user account ها
 • پیاده سازی و مدیریت یک روند صدور certificate  یا (CA) با استفاده از AD CS
 • استقرار و مدیریت certificate ها
 • بحث های مربوط  به پیاده سازی و مدیریت AD FS
 • بحث های مربوط  به پیاده سازی و مدیریت Active Directory Rights Management Services یا (AD RMS)
 • پیاده سازی سیستم همگام سازی مبان AD DS و Azure AD

سرفصل ها

1. Installing and Configuring Domain Controllers (DCs)

 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS DCs
 • Deploying DCs

2. Managing Objects in AD DS

 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer accounts
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing organizational units

3. Advanced AD DS Infrastructure Management

 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts

4. Implementing and Administering AD DS Sites and Replication

 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication

5. Implementing Group Policy

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs

6. Managing User Settings with GPOs

 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection and scripts
 • Configuring Group Policy preferences

7. Securing AD DS

 • Securing domain controllers
 • Implementing account security
 • Audit authentication
 • Configuring managed service accounts (MSAs)

8. Deploying and Managing AD CS

 • Deploying CAs
 • Administering CAs
 • Troubleshooting and maintaining CAs

9. Deploying and Managing Certificates

 • Deploying and managing certificate templates
 • Managing certificate deployment, revocation, and recovery
 • Using certificates in a business environment
 • Implementing and managing smart cards

10. Implementing and Administering AD FS

 • Overview of AD FS
 • AD FS requirements and planning
 • Deploying and configuring AD FS
 • Overview of Web Application Proxy

11. Implementing and Administering AD RMS

 • Overview of AD RMS
 • Deploying and managing an AD RMS infrastructure
 • Configuring AD RMS content protection

12. Implementing AD DS Synchronization with Azure AD

 • Planning and preparing for directory synchronization
 • Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
 • Managing identities with directory synchronization

13. Monitoring, Managing, and Recovering AD DS

مخاطبان دوره

 • Admin های Active Directory که به دنبال آموزش در زمینه تکنولوژی های identity و  access به همراه Windows Server 2012 یا Windows Server 2016 هستند
 • Admin های سیستم یا زیرساخت ها که به طور کلی با AD DS آشنایی دارند و به دنبال دستیابی به آموزش های بیشتر در زمینه core و تکنولوژی های پیشرفته identity و access در Windows Server 2012 یا  Windows Server 2016 هستند

پیش نیازها

 • آشنایی با مفاهیم مربوط به AD DS و برخورداری از تجربه کار با تکنولوژی های موجود در Windows Server 2012 یا Windows Server 2016
 • تجربه کار با Windows Server 2012 یا Windows Server 2016 و پیکربندی های مربوط به آنان
 • تجربه و شناخت تکنولوژی های مربوط به core networking از جمله IP addressing، name resolution و DHCP
 • تجربه عملی و شناخت Microsoft Hyper-V و مفاهیم مقدماتی مجازی سازی سرور
 • آگاهی از روش های مناسب و ابتدایی مناسب در زمینه امنیت
 • تجربه عملی در زمینه کار با سیستم عامل های Windows client مانند Windows 7، Windows 8، Windows 8.1 یا Windows 10
 • بهره مندی از خداقل تجربه کار با رابط خط فرمان (CLI) متعلق بهWindows PowerShell
 • دوره M20740 مایکروسافت | Microsoft Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016
 • دوره M20741 مایکروسافت | Microsoft Networking with Windows Server 2016
 • (Supporting and Troubleshooting Windows 10 (M10982

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.