دوره M20744 مایکروسافت | Microsoft Securing Windows Server 2016

مروری بر دوره

 • آشنایی با توسعه ایمن اپلیکیشن و زیرساخت‌های متعلق به یک سرور workload
 • مدیریت حد و مرزهای امنیتی
 • پیکربندی و مدیریت administration به شکل just enough و just-in-time (JIT)
 • مدیریت امنیت دیتا
 • پیکربندی ویندوز فایروال و یک فایروال توزیع شده مبتنی بر نرم‌افزار (software-defined distributed firewall)
 • امنیت ترافیک شبکه
 • ایمن‌سازی زیرساخت‌های مجازی
 • مدیریت بدافزارها و تهدیدات
 • پیکربندی auditing پیشرفته
 • مدیریت آپدیت‌های نرم‌افزاری
 • مدیریت تهدیدات با استفاده از Advanced Threat Analytics (ATA) و Microsoft Operations Management Suite (OMS)

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با توسعه ایمن اپلیکیشن و زیرساخت‌های متعلق به یک سرور workload
 • مدیریت حد و مرزهای امنیتی
 • پیکربندی و مدیریت administration به شکل just enough و just-in-time (JIT)
 • مدیریت امنیت دیتا
 • پیکربندی ویندوز فایروال و یک فایروال توزیع شده مبتنی بر نرم‌افزار (software-defined distributed firewall)
 • امنیت ترافیک شبکه
 • ایمن‌سازی زیرساخت‌های مجازی
 • مدیریت بدافزارها و تهدیدات
 • پیکربندی auditing پیشرفته
 • مدیریت آپدیت‌های نرم‌افزاری
 • مدیریت تهدیدات با استفاده از Advanced Threat Analytics (ATA) و Microsoft Operations Management Suite (OMS)

سرفصل ها

1. Breach Detection and Using the Sysinternals Tools

 • Overview of breach detection
 • Using the Sysinternals tools to detect breaches

2. Protecting Credentials and Privileged Access

 • Understanding user rights
 • Computer and service accounts
 • Protecting credentials
 • Understanding privileged-access workstations and jump servers
 • Deploying a local administrator-password solution

3. Limiting Administrator Rights with Just Enough Administration (JEA)

 • Understanding JEA
 • Configuring and deploying JEA

4. Privileged Access Management and Administrative Forest

 • Understanding Enhanced Security Administrative Environment (ESAE) forests
 • Overview of Microsoft Identity Manager (MIM)
 • Implementing JIT and Privileged Access Management by using MIM

5. Mitigating Malware and Threats

 • Configuring and managing Windows Defender
 • Using software restricting policies (SRPs) and AppLocker
 • Configuring and using Device Guard
 • Using and deploying the Enhanced Mitigation Experience Toolkit

6. Analyzing Activity by Using Advanced Auditing and Log Analytics

 • Overview of auditing
 • Understanding advanced auditing
 • Configuring Windows PowerShell auditing and logging

7. Analyzing Activity with Microsoft Advanced Threat Analytics Feature and Operations Management Suite (OMS)

 • Overview of Advanced Threat Analytics
 • Understanding OMS

8. Securing Your Virtualization and Infrastructure

 • Overview of Guarded Fabric VMs
 • Understanding shielded and encryption-supported VMs

9. Securing Application Development and Server-Workload Infrastructure

 • Using Security Compliance Manager
 • Introduction to Nano Server
 • Understanding containers

10. Protecting Data with Encryption

 • Planning and implementing encryption
 • Planning and implementing BitLocker

11. Limiting Access to File and Folders

 • Introduction to FSRM
 • Implementing classification management and file-management tasks
 • Understanding Dynamic Access Control (DAC)

12. Using Firewalls to Control Network Traffic Flow

 • Understanding Windows Firewall
 • Software-defined distributed firewalls

13. Securing Network Traffic

 • Network-related security threats and connection-security rules
 • Configuring advanced DNS settings
 • Examining network traffic with Microsoft Message Analyzer
 • Securing Server Message Block (SMB) traffic, and analyzing SMB traffic

14. Updating Windows Server

 • Overview of Windows Server Update Services (WSUS)
 • Deploying updates by using WSUS

مخاطبان دوره

 • متخصصین IT که نیاز به مدیریت ایمن شبکه‌های Windows Server 2016 دارند و با شبکه‌هایی کار می‌کنند که به عنوان Windows Server domain-based پیکربندی شده‌اند و دسترسی های آنان نیز به گونه ای مدیریت شده که بتوانند از اینترنت و سرویس های ابری استفاده کنند.

پیش نیازها

برخورداری از حداقل دو سال تجربه کاری و همچنین داشتن مهارت‌های ذیل:

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.