دوره CTCOLLAB سیسکو | CCNP Collaboration

به دست آوردن آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون CTCOLLAB (300-080) سیسکو

مروری بر دوره

این دوره باعث می‌گردد تا شما دانش و مهارت‌های لازم جهت عیب‌یابی در محصولات Unified Communications Manager، Cisco VCS-C، Cisco Expressway  و Cisco TelePresence Management Suite را کسب کنید. در این دوره تمامی تکنیک‌ها و دستورالعمل‌های مطرح شده در زمینه عیب‌یابی راهکارهای Cisco Collaboration در قالب تمرین ارائه ‌شده‌اند. مباحث گنجانده شده در این دوره در زمینه عیب‌یابی عبارت‌اند از: روش‌های الویت بندی رسیدگی، ابزارها و منابع، و نیز استفاده صحیح و منطقی از ابزارها. علاوه بر این، سناریوها و مشکلاتی که در این دوره مطرح می‌شوند نیز عبارت‌اند از: مباحث مربوط به call setup، Intercluster Lookup Service (ILS)، خصوصیات مربوط به mobility، VCS control و VCS Expressway، media resource و مباحث مربوط به QoS

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با روشی سیستماتیک جهت عیب‌یابی در سیستم‌های Cisco UC
 • شناخت ابزارها و گزارش‌هایی که بتواند مشکلات مربوط به یک UC system را حل کند
 • استفاده از ابزارهای عیب‌یابی و نظارتی
 • عیب‌یابی مسائل مشترک مربوط به gateway و endpoint registration
 • عیب‌یابی مسائل مربوط به دسترسی به CUCM
 • رسیدگی به مباحث مربوط به database replication
 • عیب‌یابی مسائل مربوط به LDAP integration
 • شناسایی و رفع مشکلات مربوط به call setup
 • عیب‌یابی Endpoint Registration
 • عیب‌یابی مسائل مربوط به دسترسی VCS Control و VCS Expressway
 • عیب‌یابی مباحث مربوط به on-net multisite calling
 • رسیدگی به مباحث مربوط به off-net calling
 • شناسایی و رفع مشکلات مربوط به دستگاه‌های قابل‌حمل، توسعه و گسترش mobility و unified mobility
 • عیب‌یابی مسائل مربوط به TelePresence Management Suite
 • عیب‌یابی مسائل مربوط به MTP
 • عیب‌یابی مسائل مربوط به transcoder
 • عیب‌یابی مشکلات مربوط به کنفرانس‌های صوتی
 • عیب‌یابی مشکلات مربوط به کنفرانس‌های تصویری

سرفصل های حضوری / لایو

1. Introduction to Troubleshooting Cisco Collaboration Solutions

 • Identifying Cisco Collaboration Deployments
 • Using Troubleshooting Methodology
 • Using Troubleshooting and Monitoring Tools

2. Cisco Unified Communications Manager Troubleshooting

 • Troubleshooting Common Gateway and Endpoint Registration Issues
 • Troubleshooting Cisco Unified Communications Manager Availability Issues
 • Troubleshooting Database Replication Issues
 • Troubleshooting LDAP Integration Issues

3. Cisco VCS Control and VCS Expressway Troubleshooting

 • Troubleshooting Endpoint Registration Issues
 • Troubleshooting Cisco VCS Control and Cisco VCS Expressway Availability Issues
 • Troubleshooting Database Replication Issues
 • Troubleshooting LDAP Integration Issues

4. Call Setup Issues

 • Describing Call Setup Issues and Causes
 • Troubleshooting On-Net Single-Site Calling Issues
 • Troubleshooting On-Net Multi-Site Calling Issues
 • Troubleshooting Off-Net Calling Issues

5. ILS and GDPR Issues

 • Troubleshooting ILS and GDPR

6. Cisco Unified Communications Manager Mobility Features

 • Troubleshooting Device Mobility Issues
 • Troubleshooting Cisco Extension Mobility Issues
 • Troubleshooting Cisco Unified Mobility Issues

7. Cisco TelePresence Management Suite Issues

 • Troubleshooting Cisco TMS Issues

8. Voice Quality and Media Resources Issues

 • Troubleshooting MTP Issues
 • Troubleshooting Transcoder Issues
 • Troubleshooting Audio and Video Conferencing Issues
 • Troubleshooting Audio and Video Quality Issues

مخاطبان دوره

 • های شبکه و مهندسین شبکه
 • مهندسین سیستم‌ها
 • کلیه افرادی که قصد دارد تا مدرک CCNP Collaboration را اخذ کنند

پیش نیازها

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.