دوره پیشرفته SANS Forensics Pack | سطح 4

سطح پیشرفته - کد دوره های: FOR498-FOR508-FOR572-FOR578

معرفی

شرکت SANS یکی از بزرگترین شرکت های آموزشی در حوزه امنیت سایبری می باشد و شامل طیف وسیعی از دوره های تست نفوذ و جرم شناسی و دفاع سایبری می باشد این پکیج آموزشی شامل مجموعه ایی از دوره های پیشرفته تست نفوذ شرکت SANS می باشد و تدریس بر اساس آخرین سیلابس شرکت SANS می باشد دانشجویان در این پکیج آموزشی با روش ها و تکنیک های پیشرفته برای آنالیز Malware تحت شبکه و جمع آوری اطلاعات در محل جرم آشنا خواهند شد از طرفی با روش ها شناسایی Malware نیز آشنا خواهند شد و در نهایت شما می توانید با روش های هوشمند شناسایی تهدیدات در یک سازمان آشنا شوید.

.

آنچه خواهید آموخت

  • آشنایی با روش های استخراج اطلاعات از محیط جرم
  • آشنایی با روش های Threat Hunting
  • آشنایی با روش های پیشرفته جرم شناسی تحت شبکه
  • آشنایی با روش های هوشمند برای شناسایی تهدیدات شبکه

سرفصل ها

FOR498.1: Evidence File Quick Wins and Dealing with Smartphones

FOR498.2: Evidence Acquisition and Collection

FOR498.3: Quick Win Forensics

FOR498.4: Non-Traditional and Cloud Acquisition

FOR498.5: Apple Acquisition, Internet of Things, and Online Attribution

FOR498.6: Beyond the Forensic Tools: The Deeper Dive

 

FOR508.1: Advanced Incident Response & Threat Hunting

FOR508.2: Intrusion Analysis

FOR508.3: Memory Forensics in Incident Response & Threat Hunting

FOR508.4: Timeline Analysis

FOR508.5: Incident Response & Hunting Across the Enterprise | Advanced Adversary & Anti-Forensics Detection

FOR508.6: The APT Threat Group Incident Response Challenge

 

FOR572.1: Off the Disk and Onto the Wire

FOR572.2: Core Protocols & Log Aggregation/Analysis

FOR572.3: NetFlow and File Access Protocols

FOR572.4: Commercial Tools, Wireless, and Full-Packet Hunting

FOR572.5: Encryption, Protocol Reversing, OPSEC, and Intel

FOR572.6: Network Forensics Capstone Challenge

 

FOR578.1: Cyber Threat Intelligence and Requirements

FOR578.2: The Fundamental Skillset: Intrusion Analysis

FOR578.3: Collection Sources

FOR578.4: Analysis and Dissemination of Intelligence

FOR578.5: Higher-Order Analysis and Attribution

مخاطبان دوره

  • کارشناسان شبکه
  • کارشناسان امنیت
  • کارشناسان جرم شناسی

پیش نیازها

  • SANS Penetration Testing Pack 3

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!