این موسسه توانایی برگزاری همه آزمون های مایکروسافت را همه روزه دارا است ، و دانشجویان می بایست حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ ترجیحی برای آزمون هماهنگی لازم را با آموزشگاه انجام داده و اطلاعات مورد نیاز ( MCP ID و ایمیل ) را که شرایط ساخت این ای دی ها را برای دانشجویان شرح خواهیم داد ( قبل از هماهنگی با آموزشگاه ، اقدام به ساخت ای دی ننمایید ) برای ما ارسال نموده و مبلغ آزمون را به صورت دلار با آموزشگاه تسویه نمایند.
این آزمون ها به صورت آنلاین و تستی یک و چند گزینه ای برگزار می شود .