امتحانات سیسکو و کلیه امتحاناتی که VUE مجری برگزاری آنهاست ، همه روزه در امارات برگزار می شوند.
دانشجویان می بایست حداقل یک ماه قبل از تاریخ ترجیحی برای امتحان و قبل از تهیه بلیط ، اطلاعات مورد نیاز برای آزمون ( VUE ID ، CSCO ID ) را که شرایط ساخت این ای دی ها را برای دانشجویان شرح خواهیم داد ( قبل از هماهنگی با آموزشگاه ، اقدام به ساخت ای دی ننمایید ) برای ما ارسال نموده و مبلغ آزمون را به صورت دلار با آموزشگاه تسویه نمایند . سپس تاریخ مورد نظر شما برای آزمون توسط ما چک شده و در صورت خالی بودن تست سنتر آزمون شما Schedule خواهد شد .
این آزمون ها به صورت آنلاین ، تستی یک و چند گزینه ای به همراه سناریو عملی ( شبیه سازی محیط IOS ) برگزار می شود .