پکیج Exchange & Kerio

مروری بر دوره

Exchange Server
طراحی این دوره به گونه ای انجام شده است که دانشجویان در اتمام آن قادر خواهند بود با تسلط کامل طراحی، پیاده  سازی و عیب یابی مربوط به پیکربندی ایمیل سرور محبوب و پیشرفته مایکروسافت (Exchange Server) را انجام دهند.
Kerio Control
طراحی این دوره به گونه ای انجام شده است که دانشجویان ضمن آشنایی  با مباحث انواع فایروال ها که در آن گنجانده شده پیکربندی ، عیب یابی فایروال نرم افزاری  و کاربردی کیرو کنترل (Kerio Control) را به صورت تخصصی و پیشرفته انجام دهند.

.

سرفصل ها

1. Deploying and Managing Exchange Server 

 • Server 2016 Prerequisites and Requirements
 • Exchange Server 2016 Deployment
 • Managing Exchange Server 2016

2. Planning and Configuring Mailbox 

 • Mailbox Server Role
 • Planning the Mailbox Server Deployment
 • Configuring Mailbox Servers

3. Managing Recipient 

 • Managing Exchange Server 2016 Recipients
 • Managing Exchange Recipients
 • Planning and Implementing Public Folder Mailboxes
 • Managing Address Lists and Policies 

4. Planning and Deploying Client Access Server

 • Planning Client Access Server Deployment
 • Configuring the Client Access Server Role
 • Managing Client Access Services

5. Planning and Configuring Messaging Client Connectivity 

 • Client Connectivity to Client Access Server
 • Configuring Outlook Web App
 • Planning and Configuring Mobile Messaging
 • Configuring Secure Internet Access for Client Access Server

6. Planning and Implementing High Availability

 • High Availability on Exchange Server 2016
 • Configuring Highly Available Mailbox Databases
 • Configuring Highly Available Client Access Servers

7. Planning and Implementing Disaster Recovery

 • Planning for Disaster Mitigation
 • Planning and Implementing Exchange Server 2016 Backup
 • Planning and Implementing Exchange Server 2016 Recovery

8. Planning and Configuring Message Transport

 • Message Transport
 • Planning and Configuring Message Transport
 • Managing Transport Rules

9. Planning and Configuring Message Hygiene

 • Planning Messaging Security
 • Implementing an Anti-Virus Solution for Exchange Server 2016
 • Implementing an Anti-Spam Solution for Exchange Server 2016

10. Planning and Configuring Administrative Security and Auditing

 • Configuring Role-Based Access Control
 • Configuring Audit Logging

11. Monitoring and Troubleshooting Exchange Server 2016

 • Monitoring Exchange Server 2016
 • Maintaining Exchange Server 2016
 • Troubleshooting Exchange Server 2016

LABS

 • Lab 1: Deploy and Manage Exchange Server 2016
 • Evaluate Requirements and Prerequisites for an Exchange Server 2016 Installation
 • Deploy Exchange Server 2016
 • Manage Exchange Server 2016

Lab 2: Configure Mailbox Servers 

 • Plan Configuration for Mailbox Servers
 • Configure Storage on the Mailbox Servers
 • Create and Configure Mailbox Databases

Lab 3: Manage Recipient Objects 

 • Configure Trey Research Recipients
 • Configure Address Lists and Policies for Trey Research
 • Configure Public Folders for Trey Research

Lab 4: Deploy and Configure Client Access Server Role 

 • Configure Certificates for the Client Access Server
 • Configure Client Access Server Options
 • Configure Custom MailTips

Lab 5: Plan and Configure Messaging Client Connectivity 

 • Plan Client Connectivity
 • Configure Outlook Web App and Outlook Anywhere
 • Configure Exchange ActiveSync
 • Publish Exchange Server 2016 through Kerio Firewall

Lab 6: Implement High Availability 

 • Create and Configuring a Database Availability Group
 • Deploy Highly Available Client Access Servers
 • Test the High Availability Configuration

Lab 7: Implement Disaster Recovery for Exchange Server 2016

 • Back Up Exchange Server 2016
 • Restore Exchange Server 2016 Data

Lab 8: Plan and Configure Message Transport 

 • Configure Message Transport
 • Troubleshoot Message Delivery
 • Configure Transport Rules and Data Loss Prevention Policies

Lab 9: Plan and Configure Message Security 

 • Configure Antimalware Options in Exchange Server 2016
 • Configure Anti-Spam Options on Exchange Server
 • Validate Antimalware and Anti-Spam Configuration

Lab 10: Configure Administrative Security and Auditing 

 • Configure Exchange Server Permissions
 • Configure Audit Logging
 • Configure RBAC Split Permissions on Exchange Server

Lab 11: Monitor and Troubleshoot Exchange Server 2016

 • Monitor Exchange Server
 • Troubleshoot Database Availability
 • Troubleshoot Client Access Servers

Kerio Software firewall

Introduce Firewall

 • Type of firewall
 • Design Network Protection
 • Feature Comparison
 • Beyond The Firewall
 • The Network Design For firewalls

System requirement

 • Hardware
 • Software
 • General Recommendation
 • Deploy In Virtual Environment

choosing Firewall Client Type

 • Web Proxy
 • Secure NAT
 • Client Authentication

Kerio Installation

 • Consideration Before Installing
 • Recommendation’s
 • Install Kerio Software

 Exploring The TMG Consol

 • Firewall Policy
 • Networking
 • Monitoring
 • Web Access Policy
 • IPS
 • IDS
 • Update Center
 • DMZ

Configuring TMG Network

 • Network Relations
 • IP Routing
 • NAT Relationship
 • Network Rule
 • Create a new Network
 • Create a new Network Rule
 • Configure Protect Network
 • DMZ

Access Rule

 • Traffic Policy
 • Policy Enforcements
 • Internet Access
 • Authentication
 • Name Resolution

Caching Concepts

 • Understandings Proxy Cache
 • Cache Storage
 • Cache Web Object
 • Caching Scenario

Publishing

 • Server Publishing Concepts
 • Implementing Server Publishing 
 • Server Publishing and Network Relationship
 • Web Publishing
 • Publishing Rule Elements
 • Publishing Servers such as Mail Server, share point,

Remote Access 

 • VPN Concepts
 • Protocols
 • Authentication

URL Filtering

 • Configure URL Filtering
 • Content Filtering
 • Security Setting

Troubleshooting

 • Network Monitor
 • Capture Traffic
 • Reading a network monitor Capture

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.