دوره طراحی وبسایت با پایتون و جنگو | Web Design with Python: Django Full Stack Bootcamp

.

نمونه تدریس اساتید

Aparat Video URL
تدریس آنلاین (Live)
Aparat Video URL
تدریس آنلاین (Live)

سرفصل ها

PYTHON

--------------

 

BASICS

 • Introduction
 • Interpreter vs. Compiler
 • Understanding and Getting to Know Python
 • Storing Items in Variables
 • More on Variables and Strings
 • String Formatting
 • Displaying Numbers, Variables and Strings

PROGRAM FLOW CONTROL

 • Conditions with IF ELIF ELSE
 • FOR Loops
 • Understanding CONTINUE and BREAK
 • Augmented Assignments
 • WHILE Loops
 • Nesting Conditions and Loops

LISTS, RANGES AND TUPLES

 • Lists in Python
 • Understanding Iterators
 • Using Ranges
 • Ordered Sets With Tuples

DICTIONARIES AND SETS

 • Binary and Hex Numbers in Python
 • Dictionaries and More
 • Sets in Python

INPUTS AND OUTPUTS

 • Reading and Writing Text Files
 • Appending to Files
 • Writing Binary Files Manually
 • Using PICKLE to Write Binary Files
 • Shelves
 • Manipulating Data with Shelves
 • Updating With Shelves

MODULES AND FUNCTIONS

 • Modules and Import
 • Standard Python Library
 • WebBrowser Module
 • Time and Date in Python
 • Timezones
 • Checking Path in Windows/Mac
 • Installing the PYTZ Module
 • Using Timezones
 • Introduction to TKINTER
 • TKINTER – Pack Geometry Manager
 • TKINTER – Grid Geometry Manager
 • Functions in Python
 • Scope in Functions
 • Global Variables
 • Global Keyword
 • Importing Techniques
 • Underscores in Python
 • Namespaces and Recursion
 • Recursion with OS Module
 • Nonlocal Keyword
 • LEGB

OBJECT ORIENTED PYTHON

 • OOP and Classes
 • Instances, Constructors, Self and More
 • Class Attributes
 • Methods
 • Non Public and Mangling
 • DocString and Raw Literals
 • Complile Files and Algorithm Flowchart
 • Getters and Properties
 • Getters and Setters
 • Data Attributes and Properties
 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Subclasses and Overloading
 • Calling Super Methods
 • Overriding Methods
 • Polymorphism
 • Duck Test
 • Composition
 • Aggregation
 • Delegation

 

 

HTML

--------------

 • Introduction to HTML
 • Basics
 • Tagging
 • Lists
 • Divs and Spans
 • Attributes
 • Tables
 • Forms and Selections

 

CSS

-------------

 • Introduction
 • Styling in CSS
 • W3 and MDN
 • Connecting Styles to HTML
 • Links
 • Tags, Selectors and Containers
 • Classes and ids
 • Specificity
 • Fonts
 • Box Model

 

Bootstrap

-------------------

 • Buttons
 • Forms
 • Navbar
 • Grids

 

Javascript Overview

-----------------------------

 • Basics
 • Connecting Javascript
 • Operators
 • Control Flow
 • Loops (while and for)
 • Functions
 • Arrays
 • Objects

 

Document Object Model

-------------------------------

 • DOM Interaction
 • Content Interaction
 • Events
 • Mini Project

 

 

Django --> Project Based Learning

--------------------------------------------

 • What is Django?
 • MVC Armada
 • Django's MVT
 • Project One
  • Creating Virtual Environments
  • Your First Django Project
  • Creating Database Tables
  • Creating a Django App
  • Creating A SuperUser
  • Templates Directory
  • Using HTML Files
  • Creating Your First Model
  • Static File Directory
  • Uploading Images
  • Displaying Posts in Template File
  • Implying Bootstrap
  • Using Bootstrap Components
  • Creating Pages (Details, Explanatory, Posts)
  • Creating Navbar
  • Extending Templates
  • Creating Django Forms
  • Creating A New Post
  • Applying Login Function
  • Deleting A Post
  • Updating A Post
  • Pagination
  • Search
  • Creating Users
  • Login Form
  • Login View
  • Registering A User
  • Logout View
  • Using Messages

پیش نیازها

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

الهه میرزایی (تایید نشده) در تاریخ 26 دی 1401 نوشته:

سلام
چه مدرکی برای این دوره ارائه میشه؟
این دوره (۹بهمن) آنلاین یا حضوری؟
ممنونم

naseh در تاریخ 28 دی 1401 نوشته:

با سلام مدرک ارژنگ تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شما اعطا میشه. برای پرسش دوم باید خدمتتون عرض کنم مطابق تقویم تاریخ شروع این دوره هنوز قطعی نشده و ممکن است تغییراتی داشته باشد.

موفق باشید.

مهشید ساعدی در تاریخ 22 خرداد 1401 نوشته:

سلام این دوره کی برگذار می شه؟

naseh در تاریخ 24 خرداد 1401 نوشته:

با سلام 

برای اطلاع از تاریخ شروع این دوره پیشنهاد می کنیم "فرم خبرم کن" مربوط به این دوره را تکمیل نموده تا به محض تعریف تقویم جدید برای این دوره به شما اطلاع رسانی شود.

با تشکر

شما نیز نظر خود را بنویسید:

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.