جدیدترین دوره مجازی سازی VMware vSphere 7

جدیدترین دوره VMware vSphere: Install, Configure, Manage

22,100,000 ریال

معرفی

این دوره به چگونگی نصب، پیکربندی و اداره کردن جدیدترین نسخه از پلتفرم مجازی سازی شرکت صاحب نام VMware با نام VMware vSphere 7 خواهد پرداخت. این دوره به شما خواهد آموخت که چگونه با کمک پلتفرم مجازی سازی VMware و با استفاده از VMware ESXi 7 و VMware vCenter Server 7 زیرساخت های vSphere متعلق به یک سازمان را در هر اندازه ای که باشد، به سادگی مدیریت کنید.

این دوره در حقیقت پایه و اساس بسیاری از دیگر فناوری های VMware در زمینه دیتاسنترهای Software-defined می باشد.

.

نمونه تدریس اساتید

تدریس آنلاین (Live)
تدریس آنلاین (Live)

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با دیتا سنترهای نرم افزاری (Software-defined data center) - SDDC
 • شناخت کامپوننت های vSphere و قابلیت های متعلق به هر یک از آن ها در زیرساخت
 • نصب و پیکربندی ESXi host
 • پیاده سازی و پیکربندی VMware vCenter Server Appliance
 • استفاده از VMware vSphere Client برای مدیریت فهرست  vCenter Server و پیکربندی vCenter Server
 • مدیریت،مانیتور، پشتیبان گیری و حفاظت از vCenter Server Appliance
 • ایجاد شبکه های مجازی به همراه سوئیچ های استاندارد vSphere
 • معرفی فناوری های ذخیره سازی قابل پشتیبانی توسط vSphere
 • پیکربندی ذخیره سازهای مجازی با استفاده از iSCSI و ذخیره ساز NFS
 • ایجاد و مدیریت دیتا استورهای VMware vSphere® VMFS
 • استفاده از vSphere Client جهت ایجاد ماشین های مجازی،  template ها، clone ها و Snapshot ها
 • ایجاد یک content library و پیاده سازی ماشین های مجازی از template های درون library
 • مدیریت منابع مورد استفاده توسط ماشین های مجازی
 • Migrate کردن ماشین های مجازی به همراه VMware vSphere vMotion و VMware vSphere® Storage vMotion
 • ایجاد و مدیریت یک کلاستر vSphere فعال شده توسط VMware vSphere® High Availability و VMware vSphere Distributed Resource Scheduler
 • بحث و بررسی راهکارهای مدیریت چرخه حیات vSphere
 • استفاده از VMware vSphere® Lifecycle Manager جهت بروزرسانی هاست های ESxi و ماشین های مجازی

سرفصل ها

 

1 Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives
 
2 Introduction to vSphere and the Software-Defined Data Center
• Explain basic virtualization concepts
• Describe how vSphere fits into the software-defined data center and the cloud infrastructure
• Explain how vSphere interacts with CPUs, memory, networks, and storage
• Recognize the user interfaces for accessing the vCenter Server system and ESXi hosts
• Describe the ESXi host architecture
• Navigate the Direct Console User Interface (DCUI) to configure an ESXi host
• Recognize ESXi host user account best practices
• Install an ESXi host
• Use VMware Host Client™ to configure ESXi host settings
 
3 Virtual Machines
• Create and provision a virtual machine
• Explain the importance of VMware Tools™
• Install VMware Tools
• Identify the files that make up a VM
• Recognize the components of a VM
• Recognize virtual devices supported by a VM
• Describe the benefits and use cases for containers
• Identify the parts of a container system
 
4 vCenter Server
• Describe the vCenter Server architecture
• Discuss how ESXi hosts communicate with vCenter Server
• Deploy and configure vCenter Server Appliance
• Use vSphere Client to manage the vCenter Server inventory
• Add data center, organizational objects, and hosts to vCenter Server
• Use roles and permissions to enable users to access objects in the vCenter Server inventory
• Back up vCenter Server Appliance
• Monitor vCenter Server tasks, events, and appliance health
• Use VMware vCenter Server® High Availability to protect a vCenter Server Appliance
5 Configuring and Managing Virtual Networks
• Create and manage standard switches
• Describe the virtual switch connection types
• Configure virtual switch security, traffic-shaping, and load-balancing policies
• Compare vSphere distributed switches and standard switches
6 Configuring and Managing Virtual Storage
• Identify storage protocols and storage device types
• Discuss ESXi hosts using iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Create and manage VMFS and NFS datastores
• Explain how multipathing works with iSCSI, NFS, and Fibre Channel storage
• Recognize the components of a VMware vSAN™ configuration
7 Virtual Machine Management
• Use templates and cloning to deploy new virtual machines
• Modify and manage virtual machines
• Create a content library and deploy virtual machines from templates in the library
• Use customization specification files to customize a new virtual machine
• Perform vSphere vMotion and vSphere Storage vMotion migrations
• Describe the Enhanced vMotion Compatibility feature
• Create and manage virtual machine snapshots
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Replication™
• Describe the benefits of VMware vSphere® Storage APIs – Data Protection
8 Resource Management and Monitoring
• Discuss CPU and memory concepts in a virtualized environment
• Describe what overcommitment of a resource means
• Describe methods for optimizing CPU and memory usage
• Use various tools to monitor resource use
• Create and use alarms to report certain conditions or events
9 vSphere Clusters
• Describe the functions of a vSphere DRS cluster
• Create a vSphere DRS cluster
• Monitor a vSphere cluster configuration
• Describe options for making a vSphere environment highly available
• Explain the vSphere HA architecture
• Configure and manage a vSphere HA cluster
• Examine the features and functions of VMware vSphere® Fault Tolerance
10 vSphere Lifecycle Management
• Recognize the importance of vCenter Server Update Planner
• Describe how VMware vSphere® Lifecycle Manager™ works
• Describe how to update ESXi hosts using baselines
• Validate ESXi host compliance using a cluster image
• Describe how to upgrade VMware Tools and VM hardware

مخاطبان دوره

 • ادمین های سیستم
 • مهندسین سیستم

پیش نیازها

 • تجربه مدیریت سیستم (System administration) در سیستم عامل های Windows یا Linux

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان Course coupon code
Tra1448 سید بهرام ارفعی آنلاین (لایو) 60 ساعت 22،100،000 ریال یکشنبه، سه شنبه يكشنبه 1400/01/22 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!