لیست همه‌ی دوره ها در کلیه‌ی شاخه ها

جمعا 334 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 61 تا 70
آشنایی با عمده بخش های مربوط به ساختمان مربوط به ارایه دهندگان خدمات و معماری نسل جدید Cisco service provider IP
یادگیری نحوه پیاده‌سازی MPLS و زیرساخت‌های MPLS VPN
به دست آوردن آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون CTCOLLAB (300-080) سیسکو
بدست آوردن درکی جامع از فناوری های پیشتاز در زمینه ی تجهیزات SAN
یادگیری نحوه پیاده‌سازی و پیکربندی سرویس‌های Core مربوط به Windows Server 2012 و Windows Server 2012 R2
دوره جامع متشکل از تمامی دوره های مربوط به CCNA & CCNP Collaboration