لیست دوره های Package، در شاخه ی Networking and Wireless

جمعا 4 دوره یافت شد. در حال نمایش دوره ی 1 تا 4
دوره تربیت مهندسین حوزه کار با تجهیزات شبکه سیسکو متشکل از دوره های CCNA 200-301, CCNP ENCOR,CCNP ENARSI
پکیج جامع شروع شبکه
دوره جامع متخصص سیسکو شامل دوره های: CCNA 200-301, CCNP ENCORE, CCNP ENARSI, CCNP SDWAN300