مروری بر دوره

دوره مورد نظر شامل مروری بر تمام سرویس های پرکاربرد شبکه در یک  سناریوی واحد می باشد به گونه ای که این سرویس ها در تعامل با یکدیگر میباشند. مزیت این نوع آموزش و بازآموزی این است که این سناریو قابل گسترش می باشد و در صورت داشتن زمان  میتوان در اسکیل بزرگتر ادامه داد. لازم به ذکر است تمرکز روی سرویس های مایکروسافت میباشد و سرویسهایی مثل Route که در مایکروسافت قابل اجرا میباشد ولی در دنیای واقعی کاربردی ندارد خیلی در این سناریو جایی ندارند.

.

مخاطبان دوره

  •  کلیه علاقه مندانی که قصد دارند تا در زمینه شبكه های مبتنی بر محصولات مايكروسافت كار كنند.

پیش نیازها

  • گذراندن دوره MCSA 2016 مایکروسافت

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.