دوره vSphere وی ام ویر | VMware vSphere: What's New V5.5 to V6.5

آشنایی با قابلیت های جدید و بهسازی های صورت گرفته در VMware vCenter Server 6.5 و VMware ESX™ 6.5

مروری بر دوره

شما در این دوره آموزشی که به شکل عملی برگزار می‌شود، با امکانات جدید و پیشرفت‌های صورت گرفته در  VMware vCenter Server® 6.5 و VMware ESXi™ 6.5 آشنا خواهید شد. سناریوهای کاربردی، تمرینات عملی و کلاس‌های این دوره، همگی باعث خواهند شد تا شما مهارت‌های لازم جهت پیاده‌سازی و پیکربندی vSphere 6.5 را به دست آورید. شرکت در این دوره به افرادی که از پیش محیطی مبتنی بر vSphere  را راه‌اندازی نموده‌اند و اکنون قصد پیاده‌سازی vSphere 6.5 را دارند، توصیه می‌گردد.  

 

.

آنچه خواهید آموخت

 • تغییرات مثبت صورت گرفته در vSphere 6.5
 • استفاده از رابط کاربری متعلق به  نسخه‌های جدید VMware vSphere Client، VMware Host Client و appliance shell مربوط به تجهیزات سرور VMware vCenter
 • اضافه کردن کاربران به لیست lockdown exception و آزمایش حالت lockdown
 • پیکربندی ماشین‌های مجازی جهت بررسی و نصب ورژن های جدیدتر از ابزارهای VMware
 • ارتقاء ماشین‌های مجازی به سخت‌افزارهای متداول
 • به وجود آوردن multisite content library جهت همگام‌سازی با template های ماشین‌های مجازی، vApp ها، image های ISO و نمونه اسکریپت‌های به‌کاررفته در سرور vCenter
 • فعال‌سازی سرویس VMware vSphere Authentication Proxy جهت افزودن خودکار host ها به دامین Active Directory
 • پیکربندی NFS و virtual volume های  iSCSI-backed جهت ارائه یک پلتفرم ذخیره‌سازی مشترک و مستقل از سخت‌افزارهای ذخیره‌سازی اصلی
 • ایجاد Policy های storage و استفاده از این  Policy ها به همراه ماشین‌های مجازی و virtual volume datastore
 • کار کردن با VMware vSphere Network I/O Control جهت ایجاد و پیکربندی یک distributed switch
 • استفاده از VMware vSphere vMotio برای migrate کردن ماشین‌های مجازی در vCenter Server
 • فعال‌سازی ویژگی تحمل خرابی (high availability) در تجهیزات سرور vCenter
 • Back up گرفتن از تجهیزات سرور vCenter با استفاده از یک راهکار پشتیبان گیری مبتنی بر فایل (file-based) از سرور vCenter
 • اینترفیس مدیریت تجهیزات (Appliance Management Interface)
 • آماده ساختن سیستم جهت انجام عمل رمزنگاری و رمزگشایی کردن ماشین‌های مجازی
 • آماده ساختن سیستم برای استفاده از vSphere vMotion رمزنگاری شده جهت migrate کردن ماشین‌های مجازی رمز نگاری شده به شکلی امن
 • Migrate کردن از Windows vCenter Server به vCenter Server Appliance
 • پیکربندی vCenter Server و مرتبط ساختن سرویس‌ها جهت استفاده از VMware Platform Services Controller (HA)

سرفصل ها

1. Course Introduction

 • Introductions and course logistics
 • Course objectives

2. Introduction to vSphere 6.5

 • vSphere 6.5 feature enhancements
 • Use vSphere Client, VMware Host Client, and the appliance shell of vCenter Server Appliance

3. Installation and Upgrade

 • New vCenter Server architecture features
 • Choose between a distributed configuration and an embedded configuration based on your requirements
 • Enhancements to vCenter Server Appliance
 • Center Server Appliance deployment
 • Hardware requirements for installing vCenter Server Appliance
 • Information that is needed before you begin the installation
 • Deploy a Platform Services Controller appliance
 • How to upgrade vCenter Server Appliance 5.x to vCenter Server Appliance 6.5
 • How to upgrade an ESXi 5.x host to an ESXi 6.5 host
 • Benefits of using the content library
 • Create a basic content library
 • Synchronize a content library across vCenter Server instances

4. Compute Enhancements

 • Enhancements to vSphere 6.5 scalability and performance
 • Additional features to support hot-plug and SMART solid-state drives
 • New capabilities of host profiles introduced in vSphere 6.5
 • Improvements to lockdown settings
 • Addition of smart-card authentication
 • Changes that enhance user accountability
 • How virtual hardware 12 extends virtual machine resource configurations
 • How using large receive offload reduces CPU-associated costs for network packet processing
 • How hot-add memory is distributed across NUMA nodes in vSphere 6.5

5. Storage Enhancements

 • Benefits of using VMFS 6 with vSphere
 • Upgrade from VMFS 5 to VMFS 6
 • Benefits of using VMFS 6 with vSphere
 • Benefits of using NFS v4.1 with vSphere
 • Differences between NFS v3 and NFS v4.1
 • Implications of using NFS v4.1
 • Advantages of the new VMware Virsto on-disk file system
 • Advantages of the vsanSparse snapshot format
 • Advantages of fault domains to withstand rack-local failures
 • Benefits of applying different default policies to different VMware Virtual SAN™ datastores
 • Benefits of using virtual volumes
 • Virtual machine, policy-based policy management
 • How VMDK data operations are offloaded to storage arrays through the use of VMware vSphere® API for Storage Awareness™

6. Network Enhancements

 • Work with Network I/O Control
 • Upgrade Network I/O Control to version 3
 • Enable network resource management on VMware vSphere® Distributed Switch™
 • Configure bandwidth allocation for system and virtual machine traffic based on shares and reservations.
 • IPv6 support in vSphere 6.5

7. Management Enhancement

 • Core security modules that are part of Platform Services Controller
 • VMware certificate management components
 • Certificate use changes in vSphere 6.5
 • Certificate management components that are part of Platform Services Controller
 • Primary services provided by the VMware Certificate Authority component
 • Primary services provided by the VMware Endpoint Certificate Store component
 • VMware CA certificate replacement options
 • ESXi certificate replacement options
 • Certificate-based guest authentication

8. Availability Enhancements

 • New TCP/IP stack for vSphere vMotion
  Changes that make vSphere vMotion migrations across high-latency networks possible
 • Requirements for migrating a virtual machine across vCenter Server instances
 • How VMware vSphere Fault Tolerance supports virtual machines with multiple virtual CPUs
 • How vSphere Fault Tolerance maintains the secondary virtual machine in a ready state
 • Mechanism by which the primary virtual machine is determined
 • Improvements made in handling all paths down and permanent device lost conditions
 • Increased scalability of vSphere HA
 • Additional compatibility supported by vSphere HA

9. Security Enhancements

 • Plan for secure boot support for ESXi host
 • Deploy enhanced vCenter Server events and alarms, and vSphere logging
 • virtual machine encryption
 • Enable encrypted vSphere vMotion
 • Use encrypted core dumps

مخاطبان دوره

 • معماران سیستم
 • Admin های سیستم
 • مدیران IT
 • Partner های VMware
 • اشخاصی که مسئولیت پیاده‌سازی و مدیریت معماری های مبتنی بر vSphere

پیش نیازها

 • تجربه مدیریت سیستم (System administration) در سیستم عامل‌های Windows یا Linux

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.