دوره VMware vSAN: Deploy and Manage v6.7

دوره VMware VSAN 6.7

28,000,000 ریال

معرفی

دوره VMware VSAN 6.7

.

سرفصل ها

 1. VSAN Basic Architecture
 2. Disk Groups
 3. VSAN vs Storage Array
 4. VSAN Resources
 5. Hybrid vs All-Flash
 6. Storage Policies
 7. Configure VSAN Network
 8. Create VSAN cluster
 9. VSAN Encryptions
 10. Failure Scenarios
 11. VSAN and HA
 12. Host Failures in a VSAN Cluster
 13. VSAN Maintenance
 14. VSAN Disk Removal
 15. VSAN Upgrade
 16. Two Node VSAN Cluster
 17. Stretched VSAN Cluster

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

کد دوره نام استاد نوع برگزاری طول دوره شهریه روزهای هفته تاریخ شروع ساعت شروع و پایان Course coupon code
Tra1272 علی حامدی آنلاین (لایو) 24 ساعت 28،000،000 ریال دوشنبه دوشنبه 1400/04/07 از ساعت 17:0 تا 21:0 ثبت نام