دوره VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]

مروری بر دوره

دوره VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.0]

.

سرفصل ها

1  Course Introduction
•  Introductions and course logistics
•  Course objectives

2  VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center
•  Introduce VMware’s Virtual Cloud Network vision
•  Discuss NSX-T Data Center solutions, use cases, and benefits
•  Explain NSX-T Data Center architecture and components
•  Describe VMware NSX® product portfolio and features
•  Explain the management, control, data, and consumption planes and function

3  Deployment Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure
•  Describe NSX Management Cluster
•  Deploy VMware NSX® Manager™ nodes on VMware ESXi and KVM hypervisors
•  Navigate through the NSX Manager UI
•  Explain data-plane components such as N-VDS, transport nodes, transport zones, profiles, and more
•  Perform transport node preparation and establish the data center infrastructure
•  Verify transport node status and connectivity

4  NSX-T Data Center Logical Switching
•  Introduce key components and terminology in logical switching
•  Describe the function and types of L2 segments
•  Explain tunneling and the GENEVE encapsulation
•  Configure logical segments and attach hosts using NSX Manager UI
•  Describe the function and types of segment profiles
•  Create segment profiles and apply them to segments and ports
•  Explain the function of MAC, ARP, and TEP tables used in packet forwarding
•  Demonstrate L2 unicast packet flow
•  Explain ARP suppression and BUM traffic handling

5  NSX-T Data Center Logical Routing
•  Describe the logical routing function and use cases
•  Introduce the two-tier routing architecture, topologies, and components
•  Explain the Tier-0 and Tier-1 Gateway functions
•  Describe the logical router components: Service Router and Distributed Router
•  Discuss the architecture and function of VMware NSX® Edge™ nodes
•  Discuss deployment options of NSX Edge nodes
•  Configure NSX Edge nodes and create NSX Edge clusters
•  Configure Tier-0 and Tier-1 Gateways
•  Examine the single-tier and multitier packet flow
•  Configure static routing and dynamic routing
•  Enable ECMP on Tier-0 Gateway
•  Describe NSX Edge HA, failure detection, and failback modes

6  NSX-T Data Center Bridging
•  Describe the function of logical bridging
•  Discuss the logical bridging use cases
•  Compare routing and bridging solutions
•  Explain the components of logical bridging
•  Create bridge clusters and bridge profiles

7  NSX-T Data Center Security
•  Introduce the NSX-T Data Center security approach and model
•  Describe the micro-segmentation benefits and use cases
•  Describe the Distributed Firewall architecture, components, and function
•  Configure Distributed Firewall sections and rules
•  Describe the Gateway Firewall architecture, components, and function
•  Configure Gateway Firewall sections and rules
•  Describe URL analysis and distributed intrusion system importance and use-cases.
•  Describe the service insertion functionality for east-west and north-south security
•  Discuss the integration and benefits of partner security solutions with NSX-T Data Center

8  NSX-T Data Center Services
•  Describe NSX-T Data Center services
•  Explain and configure Network Address Translation (NAT) and NAT 64
•  Explain and configure DNS and DHCP services
•  Describe the load-balancing function, topologies, components, and use cases
•  Configure L4-L7 load balancing
•  Discuss the IPSec VPN and L2 VPN function and use cases
•  Configure IPSec VPN and L2 VPN using NSX Manager UI

9  NSX-T Data Center Monitoring
•  Explain the importance and functionality of VMware NSX® Intelligence™
•  Navigate through the NSX Topology UI and identify the various key elements in the UI
•  Discuss the importance and use-cases of alarms and events

10  NSX-T Data Center User and Role Management
•  Describe the function and benefits of VMware Identity Manager in NSX-T Data Center
•  Integrate VMware Identity Manager with NSX-T Data Center
•  Integrate LDAP with NSX-T Data Center
•  Identify the various types of users, authentication policies, and permissions
•  Use role-based access control to restrict user access
•  Explain the built-in roles in VMware Identity Manager and role assignment to users

11  NSX-T Data Center Federation
•  Introduce the NSX-T Data Center Federation key concepts, terminology, and use-cases.
•  Explain the onboarding process of NSX-T Data Center Federation
•  Describe the NSX-T Data Center Federation switching and routing functions.
•  Describe the NSX-T Data Center Federation security concepts and routing functions
 

پیش نیازها

  • گذراندن دوره CCNA 200-301 و یا بهره مندی از دانشی معادل آن
  • بهره مندی از دانش یا مهارت مجازی سازی در سطح مدرک VMware-VCP

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.