دوره VMware Horizon View7.x plus ThinAPP and APP Volume

مروری بر دوره

دوره VMware Horizon View7.x plus ThinAPP and APP Volume

.

سرفصل ها

 1. Introducing VDI and VMware Horizon 7
 2. Installing and Configuring Vmware Horizon 7
 3. Installing View Composer
 4. Installing Horizon View Connection Server
 5. Post Installation Configuration Tasks
 6. Overview of Horizon View Administrator Management Console
 7. Installing Horizon View Replica Server
 8. Installing Horizon View Security Server
 9. Vmware Horizon View 7 Cloud Pod Architecture
 10. Configuring View for GPU-enabled virtual desktops
 11. Building Windows 10 VDI Desktop
 12. Introduction to Desktop Pools          
 13. Creating a Desktop Pool for Windows10
 14. Entitling End Users to VDI Desktops
 15. Creating an Instant Clone Desktop Pool
 16. Creating a Linked Clone Desktop Pool
 17. Creating a manual Desktop Pool
 18. Horizon Client Options
 19. What is Display Protocol
 20. Display Protocol Options:PCoIP,Blast and RDP
 21. Delivering Desktop with RDSH
 22. Installing and Configuring RDSH Role
 23. Configuring Hosted Desktop Farms
 24. Installing and Configuring RDSH for Horizon View Hosted APPS
 25. Configuring Horizon View Hosted App Farms
 26. What is User Environment Management
 27. View Persona Management
 28. Design Notes
 29. Upgrading to a New Version of Horizon
 30. ThinAPP installation and configuration

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.