دوره VCloud وی ام ویر | VMware Cloud Orchestration and Extensibility V7.1

مروری بر دوره

شما با شرکت  در این دوره خواهید آموخت که چگونه با استفاده از VMware vRealize Orchestrator 7.1 و VMware vRealize Automation 7.1، خودکارسازی زیرساخت‌های VMware cloud و فرآیندهای مربوط به IT را انجام دهید. این دوره عمده توجه خود را به توسعه‌پذیری و مدیریت پیشرفته از طریق vRealize Orchestrator workflows درون vRealize Automation اختصاص داده است. شما با توجه به وجود آزمایشگاه‌های عملی گنجانده شده در این دوره می‌توانید تجربه کار با این ابزارها را به شکل عملی کسب کنید.

.

آنچه خواهید آموخت

 • آشنایی با ویژگی‌ها، مزایا، کامپوننت ها و یکپارچه‌سازی vCenter Orchestrator و vCloud Automation Cente و نقش library vCenter Orchestrator workflows و المان‌های محتوایی  در خودکارسازی
 • استفاده از vCenter Orchestrator client جهت دسترسی و هدایت پلتفرم vCenter Orchestrator برای import کردن و اجرا کردن library vCenter Orchestrator workflows
 • طراحی، پیاده‌سازی و اجرای vCenter Orchestrator workflows با قابلیت استفاده مجدد سفارشی شده
 • استفاده از API های VMware  در اسکریپت های vCenter Orchestrator workflow
 • ادغام و یکپارچه‌سازی vCloud Automation Center با vCenter Orchestrator instances و vCenter Orchestrator instances جهت توسعه فرآیندهای مربوط به چرخه عمر ماشین‌های infrastructure-as-a-service (IaaS ) و ارائه سرویس‌های فناوری اطلاعات شخصی سازی شده
 • استفاده از طراحی خدمات پیشرفته در vCloud Automation Center جهت ادغام vCenter Orchestrator workflows یا سیستم‌های خارجی و ایجاد راهکارهای خودکارسازی
 • Export کردن، package کردن و به کار بردن version control برای vCloud Orchestrator workflows
 • پیکربندی یک محیط مبتنی بر vCenter Orchestrator جهت server availability با استفاده از built-in clustering

سرفصل ها

1. Course Introduction

 • Introduction and course logistics
 • Course objectives

2. Introducing VMware vCenter Orchestrator

 • Features, benefits, and components of vCenter Orchestrator and vCloud Automation Center
 • vCenter Orchestrator and vCloud Automation Center integration, prerequisites, and deployment

3. Working with VMware vCenter Orchestrator

 • vCenter Orchestrator client
 • vCenter Orchestrator content elements and vCenter Orchestrator inventory
 • vCloud Automation Center and the vCloud Automation Center Advanced Service Designer interface

4. Using VMware vCenter Orchestrator Workflows to Build vCenter Orchestrator Components

 • vCenter Orchestrator workflow elements
 • Building and debugging vCenter Orchestrator workflows
5. VMware vCenter Orchestrator Workflow Development Concepts
 • vCenter Orchestrator workflow editor GUI
 • vCenter Orchestrator workflow components
 • Information flow in vCenter Orchestrator workflows and parameter binding

6. Enhancing VMware vCenter Orchestrator Workflows

 • Advanced vCenter Orchestrator workflow elements
 • Configuration and resource elements
 • Exception handling and user interactions
 • vCenter Orchestrator workflow input presentation

7. Using VMware Infrastructure APIs with VMware vCenter Orchestrator

 • vSphere automation and developer tools
 • VMware vCenter Server inventory structure

8. VMware vCenter Orchestrator Workflows in the VMware vCloud Automation Center Machine Lifecycle

 • Invoking vCenter Orchestrator workflows from vCloud Automation Center
 • Managing vCloud Automation Center entities from vCenter Orchestrator
 • Predefined vCloud Automation Center workflow templates

9. Working with the VMware vCloud Automation Center Advanced Service Designer

 • Controlling vCenter Orchestrator services with the Advanced Service Designer
 • Publishing vCenter Orchestrator workflows as vCloud Automation Center entities
 • Creating vCloud Automation Center service blueprints that invoke vCenter Orchestrator workflows
 • vCenter Orchestrator workflow resource actions and user interactions
 • Advanced Service Designer endpoints

10. Integrating VMware vCenter Orchestrator with External Systems

 • vCenter Orchestrator integration strategy
 • vCenter Orchestrator plug-ins

11. Building VMware vCloud Automation Center Solutions

 • Building and testing custom vCenter Orchestrator workflows for publishing with the Advanced Service Designer
 • Extending, enhancing, and publishing custom vCenter Orchestrator workflows
 • Testing vCloud Automation Center custom user request forms

12. Delivering VMware vCenter Orchestrator Workflows

 • Documentation and version control of workflows
 • Synchronizing workflows among vCenter Orchestrator servers
 • Exporting and packaging workflows

13. Installing and Configuring VMware vCenter Orchestrator

 • Installing vCenter Orchestrator
 • Configuring vCenter Orchestrator

14. Making VMware vCenter Orchestrator Highly Available

 • Configuring the SQL Server 2008 R2 database
 • Configuring high availability using the Web interface and vCenter Orchestrator workflows
 • Building custom vCenter Orchestrator workflows in vCenter Orchestrator instances  
 • Testing vCenter Orchestrator high availability failover and failback features

مخاطبان دوره

 • ادمین های VMware  دارای سابقه کار
 • متخصصین Automation و orchestration
 • ادغام گران و یکپارچه سازان سیستم‌ها
 • ادمین های Private cloud و public cloud

پیش نیازها

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.