دوره SQL Server 2019 مایکروسافت | Database Administration

مدیریت و نگهداشت بانک های اطلاعاتی در SQL 2019

معرفی

اﯾﻦ دوره ﺑﺮاي نگهداری و مدیریت بانک های اطلاعاتی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.  و شامل نصب، تنظیم، مدیریت و اشکال یابی نرم افزار مدیریت پایگاه داده هاي Microsoft Sql Server2019

.

سرفصل ها

 1. نصب اصولی نرم اﻓﺰار SQL Server
 2. اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ SQL Server Database Engine را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ.
 3. معرفی کامل سرویس های MS-SQL SERVER
 4. تنظیمات مربوط به گزینه هاي پایگاه داده ها، فایلها و گروه فایلهاي پایگاه داده ها را انجام دهند.
 5.  تنظیمات امنیتی SQL Server و پایگاه داده ها را انجام دهند.
 6. مقدمات لازم را براي ایجاد کلید هاي رمز گذاري فراهم کنند.
 7. از پایگاه داده با روشهاي مختلف پشتیبان تهیه کرده و در صورت لزوم عملیات جایگزینی را انجام دهند.
 8. براي انجام عملیات خودکار،  Proxy و Operator, alert, Job  استفاده کنند.
 9. معرفی HA (High Availability) و انواع روش های آن( Always On  ,Replication ,Mirroring , Log shipping)
 10. Log shipping را راه اندازی نمایند.
 11. برای داشتن Availability بیشتر راه اندازی و استفاده از Mirroring
 12.  طراحی، مدلسازي، و اجراي عملیات Replication
 13. استفاده از ابزارهای مانیتورینگ…,Performance Monitor, Tuning Advisor, Profiler
 14. راه اندازی Database Mail
 15. راه اندازی Full Text Search
 16. راه اندازی عملیات Partitioning
 17. انواع مختلف فشرده سازي را در Sparse  سطوح رکورد و فیلد و ... پیاده سازی کنند.

مخاطبان دوره

 • ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﻦ دوره ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎ SQL Server در ارتباط هستند وقرار است به عنوان 1- مدیر بانک اطلاعاتی در این حوزه ایفای نقش کنند.

پیش نیازها

گذراندن دوره Sql Imp و داشتن تجربه کافی در حوزه بانک های اطلاعاتی

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

نظرات

به عنوان اولین نفر، نظر خود را بنویسید!