دوره SIMOS سیسکو | Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

یادگیری نحوه محافظت از دیتای عبوری در زیرساخت‌های عمومی و مشترکی همچون اینترنت، با پیاده‌سازی و نگهداری از راهکارهای مبتنی بر VPN شرکت Cisco

مروری بر دوره

این دوره بخشی از برنامه آموزشی کسب مدرک CCNP Security می‌باشد. طراحی این دوره به‌گونه‌ای انجام شده است که با ارائه دانش و مهارت‌های لازم  باعث آمادگی مهندسین امنیت، جهت حفاظت از داده‌های عبوری در زیرساخت‌های public یا share شده‌ای همچون اینترنت با استفاده از راهکارهای پیاده‌سازی و نگهداری Cisco VPN می‌شود. همچنین شما در طی این دوره به شکل عملی چگونگی پیکربندی و عیب‌یابی remote access و راهکارهای site-to-site VPN که از Cisco ASA و router های Cisco IOS استفاده می‌کنند را خواهید آموخت.

.

آنچه خواهید آموخت

 • انواع فنّاوری‌های مربوط به VPN و همچنین راه‌اندازی الگوریتم‌های cryptographic و پروتکل‌هایی که امنیت VPN را فراهم می‌کنند
 • پیاده‌سازی و نگهداری راهکارهای site-to-site VPN
 • پیاده‌سازی و نگهداری Cisco FlexVPN در VPN های point-to-point، hub-and-spoke و poke-to-spoke IPsec
 • پیاده‌سازی و نگهداری VPN های clientless SSL شرکت CIsco
 • پیاده‌سازی و نگهداری VPN های AnyConnect SSL و IPsec شرکت Cisco 
 • پیاده‌سازی و نگهداری endpoint security و dynamic access policies (DAP)

سرفصل های حضوری / لایو

1. Fundamentals of VPN Technologies and Cryptography

 • The Role of VPNs in Network Security
 • VPNs and Cryptography

2. Deploying Secure Site-to-Site Connectivity Solutions

 • Introducing Cisco Secure Site-to-Site Connectivity Solutions
 • Deploying Point-to-Point IPsec VPNs on the Cisco ASA
 • Deploying Cisco IOS VTI-Based Point-to-Point IPsec VPNs
 • Deploying Cisco IOS DMVPNs

3. Deploying Cisco IOS Site-to-Site FlexVPN Solutions

 • Introducing Cisco IOS Site-to-Site FlexVPN Solutions
 • Deploying Point-to-Point IPsec VPNs Using Cisco IOS FlexVPN
 • Deploying Hub-and-Spoke IPsec VPNs Using Cisco IOS FlexVPN
 • Deploying Spoke-to-Spoke IPsec VPNs Using Cisco IOS FlexVPN
 • Deploying Basic Cisco Clientless SSL VPN
 • Clientless SSL VPN Overview
 • Deploying Basic Cisco Clientless SSL VPN on Cisco ASA
 • Deploying Application Access in Cisco ASA Clientless SSL VPN
 • Deploying Advanced Authentication and Authorization in Clientless SSL VPN

4. Deploying Cisco AnyConnect VPNs

 • Deploying Basic Cisco AnyConnect SSL VPN on Cisco ASA
 • Deploying Advanced Cisco AnyConnect SSL VPN on Cisco ASA
 • Deploying Advanced Authentication and Authorization in Cisco AnyConnect VPNs
 • Deploying Cisco AnyConnect IPsec/IKEv2 VPNs

5. Deploying Endpoint Security and Dynamic Access Policies

 • Implementing Host Scan
 • Implementing DAP for SSL VPNs

مخاطبان دوره

 • مهندسین امنیت شبکه

پیش نیازها

.

تقویم دوره

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.

در حال حاضر تقویمی برای این دوره تعریف نشده است.